Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvangt u straks een lagere bedrijfstoeslag.

 

Onderdelen GLB 2023

Net als nu zal ook het nieuwe GLB bestaan uit ‘rechtstreekse betalingen’ en ‘plattelandsontwikkeling’. De rechtstreekse betalingen bestaan vanaf 2023 uit:

  • Basispremie
  • Ecoregeling
  • Steun Jonge landbouwers
  • Gekoppelde inkomenssteun

 

Vergroeningspremie vervalt

Vanaf 2023 ontvangt u geen vergroeningspremie meer. Om de basispremie te kunnen ontvangen, moet u wel aan de basisvoorwaarden voldoen.

De voorwaarden zijn in hoofdlijnen vergelijkbaar met de huidige basis-en vergroeningseisen. Maar soms gelden voor uw bedrijf strengere voorwaarden.

 

Ecoregeling

U kunt wel een extra vergoeding krijgen als u aan de ‘ecoregeling’ meedoet. Hiervoor moet u wel (extra) maatregelen op uw bedrijf doorvoeren.

 

Lagere bedrijfstoeslag

Een aanzienlijk deel van het budget voor rechtstreekse betalingen moet aan de ‘ecoregeling’ worden besteed. Daarnaast wil Nederland extra budget overhevelen naar plattelandsontwikkeling. De exacte keuzes hierin zijn nog niet bekend. De inschatting is wel dat hierdoor de basispremie tussen € 200 en € 250 per hectare komt te liggen. Dit is beduidend lager dan de basis- én vergroeningspremie die u nu ontvangt (circa € 370/ha).

 

Nationaal Strategisch Plan

Nog niet alle details van het nieuwe GLB zijn bekend. Ook kan Nederland hier zelf nog keuzes in maken. Voor het eind van dit jaar worden deze keuzes vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

 

Let op!

Door de lagere bedrijfstoeslag vermindert uw inkomenssteun aanzienlijk. Houd bij uw financiële plannen rekening met deze verlaging.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.