U kunt t/m 30 november 2023 uw GLB-subsidies definitief aanvragen. Hierbij bevestigt u uw eerder opgegeven en uitgevoerde eco-activiteiten. Daarnaast kunt u de zaaidatum van bepaalde vanggewassen doorgeven.

 

Gecombineerde opgave als uitgangspunt

Voor de definitieve aanvraag kunt u uw eerder ingediende Gecombineerde opgave (GO) openen. U controleert uw percelen en past deze zo nodig aan. Per perceel gaat u vervolgens na of u de opgegeven eco-activiteit heeft uitgevoerd. Is dat niet het geval, of voldeed u niet aan de voorwaarden, dan moet u de eco-activiteit verwijderen. Uiteindelijk geeft u alleen de eco-activiteiten op die u daadwerkelijk, volgens de regels, heeft uitgevoerd.

 

Eco-activiteit op deel perceel: perceel splitsen

Heeft u een eco-activiteit op een deel van uw perceel uitgevoerd? Bijvoorbeeld het vroeg rooien van een gewas. Dan moet u het perceel splitsen en de eco-activiteit alleen toevoegen aan het betreffende deel van het perceel.

 

Definitieve aanvraag door opnieuw indienen GO

Heeft u de percelen en eco-activiteiten gecontroleerd en zo nodig aangepast? Dan kunt u de GO opnieuw indienen. Hiermee vraagt u uw GLB-subsidies, zoals de basis- en eco-premie, definitief aan. Uw eco-premie wordt bepaald op basis van uw definitief uitgevoerde eco-activiteiten. Let goed op of u nog in de ‘juiste’ klasse komt.

 

Let op bij bedrijfsoverdracht

Heeft u een bedrijfsoverdracht gemeld? En heeft het oorspronkelijke bedrijf uiterlijk 15 juni de GO ingediend? Dan moet het nieuwe bedrijf de definitieve aanvraag doen. Hiervoor is een GO nodig op het nieuwe bedrijf met dezelfde percelen en eco-activiteiten.

 

Opgeven zaaidatum vanggewassen

In de aanvraagperiode kunt u tevens de zaaidatum van uw vanggewassen doorgeven. Dit doet u door het aanpassen en opnieuw indienen van de GO. Deze werkwijze geldt ook als u geen GLB-subsidies aanvraagt. Zie het ook het artikel elders in deze nieuwsbrief.

 

Let op!

Het belang van het tijdig indienen van een juiste definitieve aanvraag is groot. Neem bij twijfel contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.