Staatssecretaris Van Dam heeft goedkeuring gekregen van ‘Brussel’ over de invoering van het sectorplan fosfaatreductie. De ministeriële regelingen worden binnenkort gepubliceerd. De hoofdlijnen zijn inmiddels duidelijk, maar op het moment van schrijven zijn de details nog niet bekend.

 

Sectorplan

Het sectorplan bestaat uit drie sporen:

Fosfaatreductie via voetspoor
Met het voerspoor hebben diervoederbedrijven afgesproken dat het fosforgehalte in het mengvoer in 2017 maximaal 4,3 gram per kilogram voer mag bedragen.

Bedrijfsbeëindigingsregeling
Melkveebedrijven die in 2017 stoppen met melken, kunnen een premie per melkkoe ontvangen. Er is aangegeven, dat van 20 februari t/m 3 maart de eerste openstelling is. Daarnaast kan een stopper via de bank een soort voorschot (liquiditeitsvoorziening) op de waarde van de fosfaatrechten aanvragen.

Fosfaatreductieplan
Het fosfaatreductieplan is in eerste instantie opgesteld voor ZuivelNL. Dit plan wordt nu opgenomen in een ministeriële regeling. Deze wordt half februari gepubliceerd en zal naar verwachting per 1 maart ingaan. Nog niet alle details zijn bekend.

 

Regeling fosfaatreductie

In de ministeriële regeling wordt alleen de ‘GVE-reductieregeling’ opgenomen. De optie ‘Melkgeldregeling’ is vervallen. Met de GVE-reductieregeling moet de melkveestapel in principe terug naar het niveau van 2 juli 2015 minus 4%.

Ook voor jongveeopfokbedrijven
Nieuw is dat de GVE-reductieregeling ook gaat gelden voor ‘niet-melkleverende bedrijven’. Bent u jongveeopfokker? Dan zult u ook aan de GVE-reductieregeling moeten voldoen. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor bedrijven met jongvee voor vleesvee.

 

Let op!

Het fosfaatreductieplan wordt half februari gepubliceerd. Dan zijn ook de details bekend en kunt u, samen met uw adviseur, de gevolgen voor uw bedrijf in beeld brengen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Agrarisch bedrijfsadviseur Jelle Koopman. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: jelle.koopman@wea-nh.nl.