De GVE-reductieregeling gaat nu ook gelden voor alle niet-melkproducerende bedrijven met vrouwelijke runderen zoals jongveeopfokkers, bedrijven met zoogkoeien met bijbehorend jongvee en vleesveebedrijven (niet zijnde kalverhouders).

 

Niet voor kalverhouders

Bedrijven die zuiver en alleen vleeskalveren houden, vallen niet onder de GVE-reductieregeling. Komen op hetzelfde bedrijf ook andere runderen voor, dan geldt de GVE-reductieregeling voor alle aanwezige vrouwelijke runderen.

 

Referentiedatum afwijkend

Voor niet-melkproducerende bedrijven geldt de referentiedatum van 15 december 2016. Het aantal dieren wat op die datum aanwezig was geldt als referentieaantal.

 

In één keer

Vanaf 1 maart 2017 (praktisch gezien vanaf 1 april) mogen dit soort bedrijven niet meer vrouwelijke runderen (GVE’s) houden dan het referentieaantal.

 

Heffing

Deze bedrijven krijgen een heffing opgelegd als het gemiddeld aantal GVE’s in de tweede maand van een periode groter is dan het aantal GVE’s op 15 december 2016.

 

€ 480 over teveel in tweede maand

De heffing bedraagt € 480 per GVE over het teveel aantal GVE’s boven de referentie, wat in de tweede maand gehouden is. Voor iedere periode geldt, dat voor de eerste maand geen heffing wordt opgelegd.

 

Grondgebonden bedrijven

De regeling kent geen extra kortingen dus ook geen uitzonderingen voor grondgebonden bedrijven. Er bereiken ons veel praktische problemen die (nog) niet opgelost kunnen worden met de knelgevallenregeling (zie hieronder). Overleg indien gewenst met ons wat te doen!

 

Knelgevallen

De knelgevallenregeling geldt zowel voor melkproducerende als niet-melkproducerende bedrijven. De regeling is van kracht als door onvoorziene omstandigheden de referentie minimaal 5% lager is. Het gaat daarbij zowel om de referentie op 2 juli 2015 als die op 15 december 2016, maar niet die op 1 oktober 2016 (bepalend voor doelstellingsaantal).

Als onvoorziene omstandigheden worden aangemerkt:

  • ziekte van de houder van de dieren;
  • ziekte of overlijden van personen in een samenwerkingsverband;
  • bouwwerkzaamheden;
  • vernieling van de stal;
  • diergezondheidsproblemen.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op met een van onze Agro-bedrijfsadviseurs via telefoonnummer (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Vragen naar: Jolanda de Jong, Mariska van der Veldt, Jelle Koopman of Niek Homan. Of stuur een mail naar: BE_afdeling@wea-nh.nl.