Vanwege de hardnekkige geruchten over de afschaffing van de landbouwvrijstelling hebben wij bij velen van u de boekwaarde van uw landbouwgronden verhoogd. Het doel van deze verhoging is het (zoveel mogelijk) voorkomen van fiscaal belaste boekwinst bij verkoop of staking. Wij hebben dit vorm gegeven door het aangaan van een maatschap, firma of cv, dan wel door het wijzigen van akten. Hierbij hebben we de boekwaarde eenmalig verhoogd tot de agrarische waarde op dat moment. Deze methode is door de fiscus goedgekeurd.

Er zijn ook landbouwgronden geherwaardeerd waarop nog een pachtersvoordeel of een herinvesteringsreserve rust. De agrarische advieswereld was van mening dat het mogelijk was om alleen te herwaarderen voor dát gedeelte waarop de landbouwvrijstelling van toepassing was. De belastingdienst was het daar (zoals wel vaker) niet mee eens. Die was van mening dat je in eerste instantie het gedeelte waarop nog een belastingclaim rust moest afrekenen. De rechtbank was het met de adviseurs eens, maar helaas heeft uiteindelijk de Hoge Raad in dit soort situaties het laatste woord en die heeft beide partijen een beetje gelijk gegeven.

De standpunten van de adviseurs, de belastingdienst en de Hoge Raad hebben wij als bijlage weergegeven met een voorbeeld van één hectare grond waarop een pachtersvoordeel rust van € 20.000, met een oude boekwaarde van € 10.000 en een actuele agrarische waarde van € 65.000. In dit voorbeeld heeft er een herwaardering plaatsgevonden van € 10.000 naar € 45.000. De Hoge Raad geeft aan dat dit op zich is toegestaan, maar dat je in dat geval over een bedrag van € 12.700 belasting moet betalen omdat een gedeelte van het pachtersvoordeel wordt gerealiseerd.

Conclusie van deze uitspraak zal zijn dat de herwaarderingen van grond waarop  een pachtersvoordeel of een herinvesteringsreserve rust, in de meeste gevallen teruggedraaid zullen worden.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een van de WEA-belastingadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.