Heeft u natuurterrein in gebruik? Dan moet u dat in de GO bij het betreffende perceel aangeven. In ‘Mijn percelen’ geeft u alleen de gewascode op. De gewascode staat los van de functie van de grond.

 

Gewascode grasland voor natuurterrein

In de praktijk is regelmatig discussie over de gewascode voor (blijvend) grasland. Zeker als het natuurterrein betreft. Echter, de gewascode voor grasland is niet afhankelijk van de functie van de grond: landbouwgrond of natuurterrein.

 

Stap 1: bepalen gewascode grasland

Het bepalen van de gewascode voor grasland is redelijk eenvoudig. Eerst moet u bepalen of het blijvend grasland is. Is het perceel nog geen 5 jaar aaneengesloten grasland? Dan is het tijdelijk grasland: gewascode 266.

Is het perceel wel blijvend grasland? Dan kiest u de gewascode op basis van de (verwachte) droge stofopbrengst per ha per jaar:

  • Minder dan 5 ton droge stof/ha: code 331.
  • 5 ton droge stof/ha of meer: code 265.

 

Stap 2: bepalen landbouwgrond of natuurterrein

Met de keuze voor de gewascode gras geeft u niet aan of het perceel landbouwgrond of natuurterrein is. Dit bepaalt u op basis van andere criteria, zoals bijvoorbeeld wel of geen ‘N-code’ op uw perceel. Is een perceel natuurterrein? Dan geeft u dat bij het betreffende perceel op in de GO.

De gewascodes voor blijvend grasland (331 of 265) kunnen beiden van toepassing zijn op zowel landbouwgrond als natuurterrein!

 

Let op!

Heeft u grasland in gebruik? Bepaal dan eerst de gewascode. Is het perceel natuurterrein? Vul deze functie dan in bij het perceel in de GO.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.