Bedrijven met plannen om hun medewerkers langer productief en inzetbaar te houden kunnen subsidie krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor een externe adviseur die de bedrijven bij het project helpt. Wees er op tijd mee!

De projecten moeten betrekking hebben op:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken,
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden,
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden,
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het gaat om een subsidie van 50% van de kosten van extern advies over een project met een implementatieplan of voor begeleiding van de implementatie van een advies. De subsidie is maximaal € 10.000. De subsidie kan vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 worden aangevraagd bij het agentschap SZW.

Let op! Nieuw is dit jaar dat een subsidieaanvraag alleen kan worden ingediend als u geregistreerd staat als subsidieaanvrager bij het agentschap SZW. Registratie is dus vereist, ook als u al eerder een subsidieaanvraag heeft ingediend. Op dit moment kunt u zich nog niet registreren, maar verwacht wordt dat het vóór 1 oktober mogelijk zal zijn.

Dit jaar stelt het ESF € 13.000.000 beschikbaar voor deze subsidie. Dat is een lager bedrag dan vorig jaar. Denkt u gebruik te kunnen maken van deze subsidie dan is het aan te raden op tijd met uw adviseur te overleggen, zodat uw aanvraag zo mogelijk op de eerste dag kan worden ingediend. Alleen volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst in behandeling genomen.

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Personeel via telefoonnummer (0251) 361 960 of per mail: salaris@wea-nh.nl.

Bron: sra.nl