RVO is op 1 december gestart met de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2019. U heeft wellicht al eerder een beschikking ontvangen. Het is van belang dat u de uitgangspunten controleert en nagaat of een korting is doorgevoerd.

 

Hoogte premies

De basispremie 2019 bedraagt € 262,91 en de vergroeningspremie € 113,70. De hoogte van de toeslag Jonge landbouwers en de graasdierpremie zijn nog niet bekend.

 

Budgetkorting

Net als vorig jaar wordt geen Nationale budgetkorting toegepast. De Europese budgetkorting bedraagt dit jaar ruim 1,43%. De korting wordt berekend over de bruto-bedrijfstoeslag boven de € 2.000. Naast deze korting geldt nog steeds de korting voor ontvangers > € 150.000 basispremie.

Tabel 1. Voorbeeldberekening uitbetaling bedrijfstoeslag 2019

Omschrijving Bedrag 
Basispremie (70 x € 262,91) € 18.404
Vergroeningspremie (70 x € 113,70) € 7.959
Totaal bruto-bedrijfstoeslag € 26.363
   
Af: Europese budgetkorting (€ 24.363 x 1,43%) € 348
Netto-uitbetaling € 26.015

 

Beschikking

RVO heeft vanaf begin november beschikkingen t.a.v. de bedrijfstoeslag 2019 afgegeven. De beschikkingen zelf worden niet meer toegestuurd, maar worden vastgelegd in ’mijn.rvo.nl’. Via een mail bent of wordt u (en eventueel uw gemachtigde) hiervan op de hoogte gesteld.

 

Betaalschema

De uitbetaling van de bedrijfstoeslag is vanaf 1 december gestart. Het streven is dat uiterlijk 31 december 95% van de aanvragers (een gedeelte van) de bedrijfstoeslag ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2020 hebben alle bedrijven de volledige bedrijfstoeslag ontvangen.

 

In gedeelten

RVO streeft ernaar om de basispremie, de vergroeningspremie en de toeslag Jonge landbouwers gelijktijdig uit te betalen. Vanwege diverse controles kan het voorkomen dat u eerst de basispremie ontvangt en pas later de overige bedragen. In dat geval ontvangt u voor de overige bedragen een tweede beschikking.

 

Graasdierpremie en Agrarisch natuurbeheer

De graasdierpremie wordt uitbetaald tussen 1 maart en 30 juni 2020. Heeft u agrarisch natuurbeheer? De betalingen voor de SNL vinden plaats van medio januari 2020 tot circa 15 mei 2020. De betalingen voor de collectieven (ANLb) starten vanaf begin januari 2020. Het streven van RVO is om op 15 februari 2020 deze betalingen afgerond te hebben.

 

Let op!

Controleer uw beschikking op o.a. de hectares en aantal betalingsrechten. Is niet alles duidelijk? Raadpleeg dan uw adviseur.