Verplicht gesloten horecagelegenheden krijgen voor TVL Q4 2020 eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Voor horecaondernemers die de TVL aanvragen wordt de HVA-opslag direct opgeteld bij het subsidiebedrag.

Heeft u vragen over de TVL-regeling? Neem dan contact op met uw adviseur via tel. 088 2824000.