De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak gaat in 2017 veranderen. Door deze veranderingen kan het lonen een nieuwe auto nog vóór 2017 aan te schaffen, of juist pas vanaf 2017.

Op dit moment zijn er bij aankoop van een nieuwe auto vier verschillende percentages mogelijk qua bijtelling. Dit wordt vanaf 2017 teruggebracht naar twee. Alleen voor volledig elektrische auto’s gaat een bijtelling gelden van 4%, net als in 2016. Voor alle overige auto’s wordt de bijtelling 22%. Dat betekent vooral voor plugin-hybride auto’s een forse stijging van de bijtelling, namelijk van 15% naar 22%. Voor auto’s waarvoor nu nog een bijtelling geldt van 25%, dit zijn met name duurdere en meer vervuilende auto’s, gaat bij aanschaf van een nieuwe auto vanaf 2017 de bijtelling juist omlaag, namelijk van 25% naar 22%.

Let op! Voor het antwoord op de vraag wat de wijzigingen nu per saldo schelen in de portemonnee, is naast het bijtellingspercentage ook de cataloguswaarde bepalend. Bovendien hangt het ervan af hoe lang met de auto wordt gereden. De bijtelling staat namelijk bij aanschaf voor een periode van vijf jaar vast.

Voorbeeld verhoogde bijtelling

Voor een plugin-hybride auto van € 40.000 met een bijtelling van nu 15% bedraagt de bijtelling € 40.000 x 15% = € 6.000 per jaar. Als we uitgaan van een belastingtarief van 40,4% (schijf 2 en 3) kost deze auto dus € 6.000 x 40,4% = € 2.424 aan belasting.

Vanaf volgend jaar bedraagt de bijtelling € 40.000 x 22% = € 8.800. Bij een tarief van 40,4% kost de auto dus € 8.800 x 40,4% = € 3.555, ofwel € 1.131 meer. Over een periode van vijf jaar kost de verhoogde bijtelling dus € 1.131 x 5 = € 5.655 meer.

Voorbeeld verlaagde bijtelling

Voor een auto van € 60.000 met een bijtelling van nu 25% bedraagt de bijtelling € 60.000 x 25% = € 15.000. Bij een tarief van 40,4% is dit € 6.060 aan te betalen belasting.
Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling voor deze auto € 60.000 x 22% = € 13.200. Bij een tarief van 40,4% is dit € 5.333 aan te betalen belasting, ofwel € 727 minder. Over een periode van vijf jaar kost de verlaagde bijtelling dus € 727 x 5 = € 3.635 minder.

Denkt u na over een andere auto van de zaak, dan kan het aantrekkelijk zijn om deze eind december 2016 aan te schaffen. In sommige gevallen loont het juist weer om te wachten tot januari 2017. Overleg over uw persoonlijke situatie meteen van onze adviseurs.

Bron: SRA.nl