Nu de aftrek van hypotheekrente verder wordt beperkt en sparen nauwelijks meer iets oplevert, is het wellicht aantrekkelijk uw hypotheek geheel of deels af te lossen. Maar houd daarbij wel de peildatum van box 3 in de gaten! De peildatum voor uw vermogen in box 3 is op 1 januari. Dit betekent dat de te betalen belasting over uw vermogen in box 3 afhankelijk is van de omvang van uw vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Op 1 januari 2020 wordt dus vastgesteld hoeveel vermogensbelasting u moet betalen over 2020.

Eerder sprak het gerechtshof in Den Haag zich uit in een zaak waarbij een belastingplichtige haar hypotheekschuld in januari van het betreffende jaar had afgelost. Het geld had het grootste deel van het jaar dus geen rendement opgeleverd, maar werd wel volledig meegeteld voor de belastingheffing in box 3.

Tip: zorg dat u in een vergelijkbare situatie uw hypotheek zo mogelijk vóór 1 januari aflost. Ook de aankoop van een woning geheel of deels met eigen geld doet u, indien mogelijk, vóór 1 januari.