In 2023 geldt over de eerste schijf in de WKR een vrijstelling van 3%. Dit percentage zal per 2024 dalen naar 1,92%. Het percentage vrije ruimte boven de eerste schijf bedraagt in 2024 1,18%.

Bij de verhoging van de vrijstelling in de eerste schijf van de WKR in 2023 is abusievelijk het maximaal vrijgestelde bedrag niet aangepast. Deze fout wordt in de fiscale verzamelwet 2024 met terugwerkende kracht gecorrigeerd door het genoemd bedrag te vervangen door: “voor zover dat loon niet meer bedraagt dan € 400.000”. Het herstel van deze fout met terugwerkende kracht heeft geen gevolgen voor de vrijgestelde bedragen in de WKR over 2023.