Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Dan kan uw activiteit mogelijk worden gelegaliseerd. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen en uiterlijk 31 januari 2020 aanvullende informatie indienen bij RVO.

 

Geen legalisatie, gevolgen vaak groot

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of dient u de gevraagde informatie niet tijdig in? Dat valt u mogelijk terug naar een eerdere referentiesituatie. De gevolgen voor uw bedrijf kunnen dan groot zijn.

 

Gerealiseerd

Het streven van de minister is om uw activiteit te legaliseren middels een natuurvergunning. Uw activiteit moest op 29 mei 2019 wel zijn ‘gerealiseerd’. Dit betekent dat uw activiteit:

  • Volledig was gebouwd (gebouw, installatie, infrastructuur).
  • Nog niet was gerealiseerd, maar u had wel aantoonbaar stappen gezet.
  • Nog niet was begonnen, maar u was wel onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

 

Aanvullende informatie doorgeven aan RVO

U moet de informatie uiterlijk 31 januari 2021 indienen. Het gaat o.a. over:

  • Gegevens locatie, inclusief een plattegrond van de gewenste situatie.
  • AERIUS-kenmerk van uw PAS-melding.
  • Actuele AERIUS-berekening(en) o.b.v. de nieuwste versie van AERIUS, inclusief een onderbouwing van de invoergegevens. Het gaat o.a. om berekeningen van de gerealiseerde situatie en het verschil tussen referentiesituatie en gerealiseerde situatie.

 

Let op!

U moet veel informatie verzamelen en diverse berekeningen laten maken. Schakel een ROM-specialist in voor deze complexe materie. Of neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of rechtstreeks per mail: advies@nuweasubisies.nl.
Begin hier op tijd mee.