De Gecombineerde opgave 2023 (GO) kunt u t/m 15 mei indienen via mijn.rvo.nl. Begin tijdig met het invullen. Het belang is groot en het is dit jaar veel werk!

 

Inhoud GO en nieuwe onderdelen

De GO bestaat uit de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen over ‘Mest’. Mede door het nieuwe GLB zijn diverse onderdelen gewijzigd. Daarnaast worden behoorlijk wat extra vragen gesteld voor de Europese landbouwtelling.

 

GLB-subsidies

U kunt uw bedrijf aanmelden voor de basispremie en de eco-regeling. Daarnaast kunt u de volgende subsidies aanvragen: ‘Brede weersverzekering’, ‘Toeslag Jonge landbouwers’ en ‘Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren’. De graasdierpremie is vervallen.

 

Nieuwe onderdelen

Onderstaande onderdelen zijn nieuw in de GO:

  • Extra vragen voor de Europese landbouwtelling.
  • Conditionaliteit: opgave niet-productief areaal (indien van toepassing).
  • Eco-regeling en eco-activiteiten.
  • Areaal voor ‘mest’, excl. bufferstroken.

 

‘Mijn percelen’ inclusief landschapselementen en bufferstroken

Voordat u de GO invult moet uw perceelsregistratie in orde zijn. Zoals gebruikelijk moet u de percelen, die u in gebruik heeft, registreren en zo nodig bijwerken. Daarbij geeft u het gewas op dat u gaat telen. Nieuw is dat u nu ook uw subsidiabele landschapselementen (o.a. sloten) intekent. Deze elementen moet u in gebruik of beheer hebben.

 

Verplichte bufferstroken in ‘Mijn percelen’

RVO heeft in ‘Mijn percelen’ een kaartlaag met de bufferstroken toegevoegd. Teelt u op een bufferstrook hetzelfde gewas als de hoofdteelt op het perceel? Dan hoeft u de bufferstrook niet apart in te tekenen. Om verschillende redenen kan het zinvol zijn om dit wel te doen. Raadpleeg uw adviseur voor de details.

 

Hulp nodig?

Mede door de vele veranderingen in regelgeving (‘mest’ en GLB) is het aanpassen van ‘Mijn percelen’ en het invullen van de GO ‘een hele klus’. Heeft u hierbij hulp nodig? Maak dan tijdig een afspraak.

Neem contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.