Valt uw bedrijf onder het ‘Activiteitenbesluit’? Vanaf een bepaald energieverbruik geldt voor u de Informatieplicht energiebesparing. U moet hier uiterlijk 1 juli 2019 aan voldoen. U kunt dit nu al rapporteren.

 

Wel of geen Informatieplicht energiemaatregelen

U heeft een Informatieplicht energiebesparing (hierna: Informatieplicht) als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt (zie pag. 2) én u heeft een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas. Bent u vergunningsplichtig (vergunning milieu)? Dan geldt de verplichting niet.

 

Welke maatregelen

Indien u aan de voorwaarden van de Informatieplicht voldoet, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. De betreffende maatregelen staan vermeld in de zogenoemde ‘Energiebesparende maatregelen lijst’ (EML-lijst). De maatregelen op deze lijst hebben een terugverdientijd van max. 5 jaar.

Zelfstandig of natuurlijk moment

In principe had u alle maatregelen, met een terugverdientijd van max. 5 jaar, al genomen moeten hebben. Er wordt echter onderscheid gemaakt in maatregelen die u op een zelfstandig moment kunt nemen en maatregelen die u (alleen) op een ‘natuurlijk moment’ kan nemen. U kunt bijvoorbeeld sommige isolatie-maatregelen alleen nemen bij een veel grotere aanpassing aan het gebouw. Deze maatregelen kunt u dan uitstellen tot bijvoorbeeld een renovatiemoment.

 

Alternatieve maatregel

U heeft, per energiebesparende maatregel, de mogelijkheid om een alternatieve maatregel te gebruiken. U moet dit wel onderbouwen bij uw opgave.

 

Maatregel wel of (nog) niet genomen

Waarschijnlijk heeft u verschillende maatregelen die op de EML-lijst staan al genomen. U kunt dit bij uw opgave aangeven. Heeft u een maatregel nog niet genomen? Maak dan een planning wanneer u deze wel gaat nemen. Bij een eventuele controle kunt u dit overleggen.

 

Bent u informatieplichtig?

Vul dan vóór 1 juli het meldingsformulier in op RVO.nl. Als u nog geen e-herkenning heeft vraag deze dan op tijd aan of vraag uw adviseur naar de mogelijkheden voor het invullen.