Verbruikt u jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas? Dan moet u voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit geldt nu ook voor milieuvergunning-plichtige bedrijven.

 

Verplichte energiebesparende maatregelen en informatieplicht

Is uw energieverbruik jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u al langer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast moet u uiterlijk 1 december 2023 voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Maakt u alleen gebruik van hernieuwbare energie, die u op uw eigen bedrijf produceert? Dan bent u vrijgesteld.

 

Verplichte energiebesparende maatregelen

Verplichte energiebesparende maatregelen zijn maatregelen met een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. Deze maatregelen zijn opgenomen in de ‘Erkende maatregelenlijsten’’ (EML).

 

Indienen rapportage bij informatieplicht

De rapportage voor de ‘informatieplicht’ moet u indienen bij RVO. Hierbij moet u per erkende energiebesparende maatregel o.a. aangeven of:

  • De maatregel wel of niet (gedeeltelijk) is uitgevoerd.
  • Een alternatieve maatregel is uitgevoerd.
  • De maatregel niet van toepassing is.
  • Het ‘natuurlijk moment’ zich (nog) niet heeft voorgedaan.

 

Let op!

Het indienen van de verplichte rapportage is een ‘hele klus’. Wilt u ondersteuning van uw adviseur? Neem dan tijdig contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.