In 2019  is de nieuwe informatieplicht energiebesparing ingevoerd voor bedrijven.

 

Activiteitenbesluit milieubeheer

Verbruikte uw ‘inrichting’ in 2018 meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt u onder het activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat u energiebesparende maatregelen moet nemen en dat vóór 1 juli 2019 aan de RVO moet worden doorgegeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doorgeven moet iedere vier jaar gebeuren. De informatieplicht is alléén van toepassing voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen.

Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning milieu? Dan valt uw bedrijf niet onder het activiteitenbesluit en is de informatieplicht niet van toepassing.

Doorgaans geldt:

  • de teelt van gewassen: Valt onder het activiteitenbesluit;
  • veehouderij:  op *deze site* zijn dieraantallen weergegeven. Onder deze aantallen is het activiteitenbesluit van toepassing (dus wel informatieplicht). Bóven deze aantallen is een omgevingsvergunning milieu nodig (geen informatieplicht). Wanneer er aangegeven is dat er een ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ nodig is valt een bedrijf wel onder het activiteitenbesluit (dus wel informatieplicht).

Daarbij zijn ook nog andere activiteiten die een omgevingsvergunning nodig hebben en daarbij dus niet onder het activiteitenbesluit (dus geen informatieplicht):

  • opslag van drijfmest in mestbassins groter dan 750 m2 en/of 2.500 m3;
  • maximale opslag van vaste mest groter dan 600 m3.

Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar de website van RVO.

 

Heeft u vragen of hulp nodig?

Mocht  u vragen hebben over de informatieplicht energie of wilt u dat wij de melding voor u verzorgen? Neem dan contact op met onze bedrijfseconomische adviseurs. Dat kan telefonisch via 0251 361960 of per mail : be-afdeling@wea-nh.nl.