Verder wordt de informatieverplichting van werkgevers uitgebreid. Zo moeten nieuwe medewerkers voortaan worden geïnformeerd over de plaats waar ze mogen werken, de werktijden en wat de regeling is bij overwerk. Maar ook over verlofvormen, proeftijd, regeling over scholing, bonussen of toeslagen en wat de procedure is bij het beëindigen van het arbeidscontract. Als deze onderwerpen in de cao staan, dan is een verwijzing daarnaartoe voldoende.

De meest essentiële arbeidsvoorwaarden, zoals de duur van het contract en de standplaats, moeten binnen zeven dagen na de start van het dienstverband aan de medewerker worden doorgegeven. De andere voorwaarden moeten binnen één maand. In feite staan al deze zaken al in het arbeidsovereenkomst, dus in de praktijk zal er weinig veranderen.

Voor bestaande arbeidscontracten geldt dat de informatie alleen verstrekt hoeft te worden als de medewerker erom vraagt. In dat geval moet hij dat binnen een maand ontvangen.