Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Ga dan na of uw investering op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. U kunt dan fiscaal voordeel behalen. Voor 2021 gelden aangepaste lijsten.

 

‘Milieulijst’ en ‘Energielijst’

U kunt met de regelingen Vamil/MIA en EIA fiscaal voordeel behalen als u investeert in milieuvriendelijke- respectievelijk energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit is niet nieuw. Wel zijn lijsten met bedrijfsmiddelen, die hiervoor in aanmerking komen, per 2021 aangepast.

 

Staat investering op de lijst?

Wilt u een bepaalde investering in een bedrijfsmiddel doen? Ga dan na of het bedrijfsmiddel op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. Staat uw bedrijfsmiddel hier niet op? Dan is het mogelijk dat een vergelijkbaar bedrijfsmiddel hier wel op staat. Bijvoorbeeld als dit net iets milieuvriendelijker is of meer energie bespaart. Met een iets andere investering komt u mogelijk wel voor Vamil/MIA of EIA in aanmerking. Een duurdere investering kan dan toch interessant zijn!

 

Milieulijst 2021

Om voor Vamil en/of MIA in aanmerking te kunnen komen moet uw investering op de ‘Milieulijst 2021’ staan. Naast diverse bedrijfsmiddelen staan ook investeringen in stallen of erf op de Milieulijst.

 

Maatlat Duurzame stallen (MDV)

Investeringen in een stal voor melkvee, vleeskalveren, vleesvee, melkgeiten en -schapen, varkens, pluimvee (eenden, leghennen, vleeskalkoenen en vleeskuikens) of konijnen kunnen in aanmerking komen voor de Vamil/MIA. Wilt u investeren in stalaanpassingen of in nieuwbouw? Zorg dan dat uw stal gaat voldoen aan de eisen uit het certificatieschema van de MDV.

 

Maatlat Schoon Erf (MSE)

In de Milieulijst 2021 is ook het certificatieschema MSE opgenomen als bedrijfsmiddel. Dit is bedoeld voor het stimuleren in investeringen om erfemissies naar het oppervlaktewater en de bodem te voorkomen. Het gaat hierbij om emissies uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en veevoer.

 

Energielijst 2021

Energiebesparende bedrijfsmiddelen komen voor EIA in aanmerking als deze op de ‘Energielijst 2021’ staan. Dit gaat bijvoorbeeld om investeringen in gebouwen, processen en transportmiddelen.

 

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel is afhankelijk van de regeling. Het investeringsbedrag moet tenminste € 2.500 bedragen.

 

Vamil

De vrije afschrijving via Vamil is 75% van het geïnvesteerde bedrag.

 

MIA

Het percentage van het investeringsbedrag, dat als investeringsaftrek in het kader van MIA kan worden opgevoerd, is afhankelijk van de categorie waarin uw bedrijfsmiddel is ingedeeld: cat. I: 36%. cat. II: 27% en cat. III: 13,5%.

 

EIA

Van de investeringskosten kan 45% worden afgetrokken van de fiscale winst.

 

Wilt u investeren?

Informeer dan bij ons of het bedrijfsmiddel op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. Is dit niet het geval, dan kunnen we in overleg zoeken naar een alternatief. Bel naar 088 2824000 of stel uw vraag via e-mail aan advies@nuweasubsidies.nl.