Meld u uw bedrijf aan voor de eco-regeling? Dan moet u voor de betreffende percelen uw geplande eco-activiteiten opgeven. In bepaalde situaties speelt ook de conditionaliteit-eis ‘niet-productief areaal’ een rol.

 

Opgeven eco-activiteiten

U kunt de eco-activiteiten, die u van plan bent om uit te voeren, opgeven bij de betreffende percelen. Het ingevulde gewas bepaalt welke eco-activiteiten u in de GO kunt kiezen.

 

‘Ruim’ opgeven

Na 15 mei kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. U kunt wel opgegeven eco-activiteiten verkleinen of verwijderen. Het advies is dan ook uw eco-activiteiten ‘ruim‘ op te geven. Bij uw definitieve aanvraag van uw eco-premie (in periode 15 oktober t/m 30 november) geeft u de eco-activiteiten op die u eerder heeft aangemeld en daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

 

Eco-activiteit ‘verlengde weidegang’ als bedrijfsactiviteit opgeven

Voert u de eco-activiteiten ‘overdag weiden’ of ‘dag en nacht weiden’ uit? U geeft dit aan in het begin van de GO. Per perceel opgeven hoeft dan niet, echter door een omissie in de GO wordt de weidegang dan niet in het overzicht eco-regeling meegenomen.

 

Soms niet-productief areaal opgeven

Zet u de eco-activiteiten ‘Kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘Groene braak’ in? En heeft u vrijstelling voor ‘niet-productief areaal’ (GLMC 8)? Dan mag u de waarde van de eco-activiteiten niet meetellen als u nog geen 4% niet-productief areaal heeft. RVO maakt deze berekening op basis van uw opgave. U moet daardoor in de GO aangeven welke elementen u inzet als ‘niet-productief areaal’. Hiervoor moet u, bij het onderdeel ‘Conditionaliteiten’, kiezen voor de optie: ‘Ik vul een deel van mijn grond in als niet-productief’.

 

Meer weten of hulp nodig?

Met een ‘ruime’ opgave scoort u, volgens de GO, gunstig op de ecoregeling. Laat uw adviseur de ‘werkelijke’ situatie doorrekenen.

Neem contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.