U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog belasting moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen in verband met corona. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven. De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Het is de bedoeling dat de rente per 1 januari 2023 verder stijgt naar 2%, per 1 juli 2023 naar 3% en vervolgens per 1 januari 2024 naar 4%.

Heeft u vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gekregen? Dan moet u deze schulden vanaf 1 oktober 2022 in maximaal vijf jaar aflossen. Vanwege de oplopende invorderingsrente kan het voordeliger zijn deze belastingschulden zo mogelijk eerder af te lossen.