Als ondernemer kan het best gebeuren dat u in het begin volop kosten maakt, maar nog nauwelijks omzet. Dat gaat op termijn veranderen, dat weet u zeker, maar de fiscus is hiervan niet altijd overtuigd. Het is dan ook nog maar de vraag of de inspecteur uw verliezen fiscaal wel erkent.

Is hij er niet van overtuigd dat uw bedrijf levensvatbaar is, dan zou dit betekenen dat uw verliezen verloren gaan. Gelukkig bestaat hiervoor een oplossing. Wettelijk is namelijk bepaald dat u de aanloopkosten in de vijf jaren voorafgaand aan uw bedrijf nog in aftrek kunt brengen. Deze aftrek wordt verleend in het eerste jaar waarin uw bedrijf fiscaal wordt erkend.

Let op!

U moet de verliezen in deze eerste vijf aanloopjaren wel salderen met de opbrengsten. Heeft u bijvoorbeeld in de vijf voorafgaande jaren in totaal € 25.000 aan kosten gemaakt en heeft dit per saldo € 5.000 opgeleverd, dan kunt u in het eerste jaar waarin uw bedrijf fiscaal wordt erkend € 25.000 -/- € 5.000 ofwel € 20.000 in aftrek brengen op de winst of het verlies uit het eerste jaar.

Aanloopverliezen

De aftrek van deze zogenaamde aanloopverliezen is een fiscale tegemoetkoming, net als andere ondernemersfaciliteiten, zoals de investeringsaftrek en zelfstandigenaftrek. Het is verstandig deze rechten niet zomaar prijs te geven als er in uw ogen wel degelijk al sprake is van een onderneming. Bent u starter en heeft u vragen omtrent de fiscale erkenning van uw bedrijf, neem dan contact op met uw adviseur.

Bron: SRA.nl