Deze zomer worden nieuwe maatregelen t.a.v. het mestbeleid voor de periode 2022 t/m 2025 bekend gemaakt. Aangezien de waterkwaliteit de laatste jaren volgens de gebruikte onderzoeken iets is verslechterd, zijn voor bepaalde gebieden aanscherpingen te verwachten. Dit geldt met name voor akkerbouw op zand- en lössgronden.

 

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland moet dit jaar weer een ‘Actieprogramma’ opstellen voor de komende 4 jaar (2022-2025). In dit ‘7e Actieprogramma’ worden maatregelen opgenomen, die bedoeld zijn om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Deze zomer wordt het concept verwacht, eind 2021 moet het programma definitief zijn.

 

Waterkwaliteit verslechterd

Minister Schouten heeft onlangs aangegeven dat de waterkwaliteit (uitspoelings- en oppervlaktewater) in bepaalde gebieden is verslechterd. Dit komt o.a. door een hoger stikstofgebruik, maar ook door de droge zomers. Dit laatste is echter geen ‘excuus’ richting Brussel.

 

Gebiedsgerichte aanpak

Vooral de akkerbouw op (zuidelijke) zand- en lössgronden kunnen met aangescherpte maatregelen te maken krijgen. In deze gebieden wordt immers de Nitraatrichtlijn voor grondwater gemiddeld nog niet gehaald. Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn (eventueel voor alle gebieden):

  • Aanscherping gebruiksnormen.
  • Inzet van rust- en vanggewassen.
  • Minder of geen uitspoelingsgevoelige gewassen.

 

Let op!

Laat u tijdig informeren over het mogelijk aangescherpte mestbeleid vanaf 2022. Deze zomer wordt meer duidelijkheid verwacht.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya