De KOR gaat op de schop. Tot en met 2019 was er sprake van een kortingsregeling bij de afdracht van btw voor kleine ondernemers. In 2020 verandert dat in een systeem waarbij sprake is van een drempelomzet. Bij een te verwachten omzet van minder dan € 20.000 kunt u verzoeken om in de KOR opgenomen te worden. Een andere belangrijke verandering is dat de regeling ook gaat gelden voor rechtspersonen (BV, stichting enzovoort).

 

Wanneer verzoek?

Indien u het verzoek voor 20 november 2019 indient, bent u vanaf 1 januari 2020 ontheven van administratieve verplichtingen voor de btw. Let wel: de ontheffing geldt voor minimaal drie jaar!

Het verzoek kan ingediend worden middels een formulier op de website van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij dat ook voor u verzorgen. Onder de KOR mag u ook geen btw meer op de factuur vermelden. Indien u in die jaren grote investeringen gaat doen of onderhoud pleegt aan bedrijfsmiddelen kunt u de btw in die jaren ook niet terugvragen tenzij de omzet inmiddels de grens van € 20.000 overstijgt. U moet zich bij overschrijding van de jaardrempel namelijk weer als btw ondernemer aanmelden.

 

Herziening van btw en andere factoren die meespelen in de besluitvorming

Voordat u besluit om in de KOR te gaan moet u in ieder geval nagaan of er in de laatste tien jaar grote investeringen gedaan zijn in bedrijfsmiddelen zoals bijvoorbeeld onroerend goed en auto’s. Als u in de KOR zou gaan, bent u geen btw-ondernemer meer, waardoor u mogelijk een deel van de toentertijd in aftrek gebrachte btw terug moet betalen aan de fiscus.

Als dat niet aan de orde is kunt u overwegen om in de KOR te gaan. Levert u aan, of verricht u diensten aan particulieren of vrijgestelde ondernemers, dan is het meestal voordelig om in de KOR te gaan. U kunt dezelfde brutoprijs – zonder omschrijving van btw – hanteren. Het zal de particulier niet uitmaken dat er geen bedrag aan btw in de prijs zit. Indien u prestaties verricht aan btw-ondernemers is het meestal niet voordelig om in de KOR te gaan. U gaat immers in het vervolg zonder btw factureren en u heeft geen aftrekrecht. Ofwel de inkoop wordt per saldo duurder.

De belangrijkste overwegingen om in de KOR te gaan hebben wij hierboven vermeld. Het blijft echter maatwerk. Het advies is dan ook om uw contactpersoon bij onze organisatie te raadplegen voordat u de beslissing neemt.