Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Bedrijfsplanvoucher 1 september

U kunt in de periode van 1 september 2023 t/m 1 september 2024 een bedrijfsplanvoucher aanvragen via ‘mijn.rvo,nl’. Met de voucher kunt u een bedrijfsplan voor omschakeling op laten stellen door een BAS-bedrijfsadviseur. Met de voucher kunt u 80% van de kosten van uw adviseur vergoed krijgen. Dit tot een maximum van € 6.000  (waarde voucher).

Het bedrijfsplan kunt u ook gebruiken bij een aanvraag van een financiering, bijvoorbeeld bij een bank of het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

 

2. Adviesvoucher piekbelaster

Bent u een ‘piekbelaster’? Dan kunt u nog t/m 1 december 2023 een ‘adviesvoucher piekbelaster’ aanvragen. De voucher kunt u gebruiken voor ‘één-op-één-advies’ over vermindering van de stikstofuitstoot middels stoppen, omschakelen, verplaatsen, innoveren en/of extensiveren. Voor dit advies moet u een BAS-adviseur inschakelen. De waarde van de voucher is maximaal € 1.500. Een eigen bijdrage is niet verplicht.

 

3. Pachtnormen per 1 juli 2023

De nieuwe pachtnormen zijn onlangs bekendgemaakt. Deze pachtnomen gelden per 1 juli 2023. De pachtnormen zijn in alle pachtprijsgebieden (fors) gestegen t.o.v. 2022. Zie voor meer informatie over de pachtnormen ‘los land’ 2023 en veranderpercentages de site van RVO:

 

4. Controle subsidiabel areaal

Vanaf 1 januari 2023 controleert RVO wekelijks alle percelen in Nederland met satellietbeelden. Dit ‘Areaal Monitoring Systeem’ (AMS)  gebruikt RVO in 2023 voornamelijk voor de controle op subsidiabel areaal. Vanaf 2024 wordt AMS ook (breed) ingezet voor controle op de eco-regeling en het ANLb. Naast het AMS zal RVO gebruik blijven maken van luchtfoto’s (2x/jaar) en (fysieke) controles door NVWA.

 

5. Stimulering vanggewas definitief

In de vorige editie zijn we uitgebreid ingegaan op de ‘verplichting’ om op zand- en lössgrond een vanggewas te telen. Teelt u niet tijdig of geen vanggewas dan geldt een (oplopende) korting op de stikstofnorm in het opvolgende jaar. Dit geldt niet als u een ‘winterteelt’ teelt. Deze regelgeving is onlangs definitief vastgesteld. In de regelgeving is opgenomen dat u diverse zaken moet melden zoals:

  • Inzaaidatum van het vanggewas.
  • Oogstdatum van suiker- en voederbieten bij oogst vanaf 1 november.
  • Datum vernietigen vanggewas indien voor 1 februari.

Nieuw is dat de maximale korting op de stikstofnorm ook geldt als u een tijdig ingezaaid vanggewas voor 1 februari vernietigd.

 

6. Stikstofnorm groenbemester

In het 7e AP is aangeven dat de stikstofnorm voor veel groenbemesters per 2023 vervalt. Deze regel is uitgesteld naar 2024.

Vanaf 2024 geldt alleen een stikstofnorm als u een niet-vlinderbloemige groenbemester:

  • Aansluitend teelt op graan, graszaad of koolzaad.
  • Uiterlijk 31 augustus inzaait.
  • Minimaal t/m 31 januari laat staan.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya