1. Melden maisteelt op zand/löss

Gaat u volgend jaar mais telen op zand- of lössgrond? Vanaf 2021 is dit alleen toegestaan als u het betreffende maisperceel vooraf aanmeldt bij RVO. Dit moet u uiterlijk 15 februari doen. Meldt u het perceel niet of niet tijdig, dan mag u dat jaar op het perceel geen mais telen.

Het advies is om bij twijfel een perceel ‘altijd’ op te geven voor de teelt van mais. Dit geldt ook voor percelen die u na 15 februari mogelijk gaat (ver)huren. Een melding kan op een later moment weer worden ingetrokken. Deze meldingsplicht geldt niet voor biologisch geteelde mais en voor de teelt van suikermais onder folie.

 

2. Later uitrijden drijfmest bij mais

Op (mais)percelen op zand- en lössgrond geldt ook dat u vanaf 2021 pas vanaf 15 maart drijfmest mag aanwenden. Dit geldt ook voor vloeibaar zuiveringsslib. Deze latere uitrijdatum geldt alleen voor bouwland. Een perceel grasland dat u later omzet naar mais mag u wel vóór 15 maart bemesten. Dat geldt ook indien u na 15 februari besluit op een gemeld perceel toch geen mais te telen, dan kunt u de melding intrekken. Vanaf dat moment mag u, ook voor 15 maart, drijfmest aanwenden.

 

3. Graasdierpremie

Heeft u graasdierpremie aangevraagd? De uitbetaling hiervan vindt plaats vanaf 1 maart 2021. Het standaardbedrag van de graasdierpremie is € 153 per rund en € 23 per schaap. Echter deze bedragen kunnen gekort worden als het totaal aantal aanvragen het budget overschrijdt. Alle aanvragen zullen dan procentueel worden gekort.

U krijgt over de uitbetaling een aparte beslisbrief, dus los van de uitbetaling van de eventuele overige bedrijfstoeslag. In deze beslisbrief staat de definitieve berekening. Bent u het niet eens met de beslissing dan kunt u uiteraard (binnen 6 weken) bezwaar indienen.

 

4. Opkoopregeling piekbelasters

Onlangs is de regeling voor de opkoop van piekbelasters opengesteld. Provincies kunnen bedrijven met een hoge stikstofdepositie benaderen voor de opkoop van het bedrijf. Deelname is vrijwillig. De provincie vergoed de marktwaarde van de op te kopen onderdelen (bedrijfsgebouwen, bedrijfsmiddelen, landbouwgrond en productierechten).

Wilt u hieraan deelnemen? Meld u bij de provincie. Let op: u mag, bij deelname, elders in Nederland geen ander veehouderijbedrijf starten of overnemen.

 

5. Geen wijziging forfaits rundvee

De eerder aangekondigde aanpassingen van de forfaits van fosfaat -en stikstofproductie van rundvee melkvee) gaan niet door. Deze forfaits blijven gelijk aan 2020.

 

6. Bedrijfsoverdracht en derogatie

Neemt u een bedrijf over per 1 januari 2021? Of is er sprake van een bedrijfssplitsing gedurende het jaar? Vraag voor de nieuwe bedrijven tijdig derogatie aan. Hiervoor heeft u een KVK-inschrijving en eHerkenning nodig.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.