Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

1. Maatwerkplan sector

Verschillende partijen uit de sector hebben een alternatief ‘maatwerkplan’ opgesteld. Het plan is echter, volgens de minister, nog niet voldoende uitgewerkt. En om deze reden nog niet opgenomen in het 7e AP. De komende tijd werkt de sector het plan samen met het ministerie van LNV verder uit. Als het plan wordt goedgekeurd, kunt u, mogelijk per 1 januari 2023, onderdelen van het plan op uw bedrijf toepassen. U kunt dan een vrijstelling krijgen voor bepaalde generieke maatregelen uit het 7e AP.

Enkele overige voorwaarden:

Binnen het 7e AP zijn ook andere maatregelen opgenomen die vanaf 2023 gaan gelden, zoals:

  • Geen stikstofnorm voor groenbemester. Dit met uitzondering van niet-vlinderbloemige groenbemesters die uiterlijk 1 september worden gezaaid na graan, graszaad en koolzaad. Ook voor groenbemesters die u als hoofdteelt teelt, blijft een stikstofnorm van toepassing;
  • Uitrijseizoen voor drijfmest en dunne fractie op bouwland verschuift met 1 maand naar 15 maart;
  • Uitrijperiode vaste strorijke mest op zand- en lössgrond vanaf 1 januari. De einddatum blijft 31 augustus;
  • Aanpassen stikstofgebruiks-normen;
  • Najaarsbemesting met drijfmest: op bouwland max. 60 kg stikstof.

 

2. Uitstel rVDM

Het systeem van realtime Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (rVDM) wordt met een jaar uitgesteld. Het systeem gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2023.

 

3. Pilot Mineralenconcentraat 2022

De pilot ‘Mineralenconcentraat’ loopt in 2022 door. Dit betekent, dat bedrijven, die deelnemen aan de pilot, mineralenconcentraat uit dierlijke mest mogen blijven gebruiken als kunstmest.

 

4. Nieuw GLB: bijna definitief

Onlangs heeft ‘Brussel’ het nieuwe GLB goedgekeurd. ‘Brussel’ kan de EU-verordeningen nu definitief maken. Daarnaast heeft Nederland onlangs het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP) bekend-gemaakt. Als het NSP, na onderhandeling met ‘Brussel’ definitief is, zijn alle detailregels en voorwaarden t.a.v. het nieuwe GLB duidelijk. Echter de verwachting is dat dit pas in de tweede helft van 2022 het geval is.

 

5. GLB 2023: hoogte basispremie

In het concept NSP staat, dat de hoogte van de basispremie in 2023 gemiddeld € 255 per hectare wordt. Dit bedrag wordt jaarlijks verlaagd en komt in 2027 uit op € 194. Per bedrijf geldt voor de eerste 60 hectare een extra basispremie van € 40 per hectare. Voor de eerste 60 hectares kunt u daardoor in 2023
€ 295/ha ontvangen.

 

6. Derogatie in de zomer bekend

Om derogatie voor de periode van 2022-2025 te kunnen krijgen, moet ‘Brussel’ het 7e AP goedkeuren. Daarnaast moet het ‘Nitraatcomité’ een positief advies geven over het verlenen van derogatie. Volgens de huidige procedure beslist het ‘Nitraatcomité’ hier niet eerder over dan in juni 2022. Nederland zal hierdoor pas in de loop van de zomer duidelijkheid krijgen over het verlenen van derogatie. Ook dan zullen de derogatievoorwaarden, en eventuele aanpassingen hierin, bekend zijn.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA Subsidies bedrijfsadviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.