Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Eco-activiteiten ruim opgeven

In 2023 heeft u t/m 15 mei de mogelijkheid om uw eco-activiteiten door te geven. Na deze datum kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. Wel kunt u opgegeven eco-activiteiten terugtrekken. Dit is bijvoorbeeld nodig als u toch niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

Het advies is om uw eco-activiteiten ‘ruim’ op te geven.

 

2. Punten eco-regeling aangepast

Wilt u aan de eco-regeling meedoen? Dan moet u op een vijftal thema’s een bepaald aantal punten ‘scoren’. Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren heeft LNV het aantal benodigde punten voor de thema’s ‘Biodiversiteit’ en ‘Landschap’ met 0,25 punten per hectare verlaagd. Dit geldt zowel voor Regio 1 als Regio 2. Deze verlaging is alleen in 2023 van toepassing.

 

3. Tijdig afspraak voor GLB/GO

De aanmeldperiode voor het nieuwe GLB loopt in 2023 gelijk met de Gecombineerde opgave (GO) Vooral in het eerste jaar van het nieuwe GLB zal de aanmelding en het indienen van de GO extra tijd van u vergen. Dit geldt ook voor uw adviseur, omdat veel bedrijven om ondersteuning zullen vragen. Wilt u van onze diensten gebruik maken? Maak dan tijdig een afspraak.

 

4. rVDM vanaf 1 januari 2023

Het systeem van realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest (rVDM) gaat ook voor forfaitaire transporten gelden. Hierbij moet de vervoerder voor en tijdens het transport diverse meldingen doen. Leverancier en afnemer moeten daarna het transport bevestigen.

 

5. Subsidie ‘drainage’ veengronden

Op aangewezen veengronden kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van grondwaterpeilbuizen en/of onderwaterdrainage. Deze subsidie is gekoppeld aan de ‘Subsidie aanleg landschaps-elementen’. Dit geldt zowel voor het subsidiebedrag als voor het te behalen puntenaantal.

 

6. Investeringen in twee categorieën

Vraagt u voor twee duurzame investeringen uit verschillende categorieën subsidie aan? En komt één investering niet in aanmerking? Dan kunt u voor de andere investering wel subsidie krijgen, mits u hiermee aan het minimale subsidiebedrag voldoet.

 

7. Ook subsidie bij provincie?

De provincies Limburg, Zeeland, Friesland en Utrecht hebben een vergelijkbare subsidieregeling. Heeft u bij de provincie ook een aanvraag ingediend voor dezelfde investering? Er mag één keer subsidie worden uitgekeerd voor een investering. Wijst de provincie of RVO uw subsidie toe? Dan moet u uw aanvraag bij de andere partij intrekken.

 

8. Verlenging MDV

De certificatieschema’s voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV-stallen) wordt met één jaar verlengd. Voor 2023 worden hierdoor geen wijzigingen t.o.v. 2022 doorgevoerd. U kunt dus onder dezelfde voorwaarden profiteren van fiscaal voordeel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.