Voor u handig op een rij gezet:

  1. GVE’s
  2. Voorkom ook te veel krimpen
  3. Bonus
  4. Bedrijfsoverdracht
  5. Regeling voor in- en uitscharen

 

1. GVE’s

Bij de GVE-berekening moet u rekenen met onderstaande GVE’s. Het betreft alleen vrouwelijke dieren.

Categorie GVE
0 tot 1 jaar 0,23
Vanaf 1 jaar 0,53
Ten minste 1x gekalfd 1,00

 

2. Voorkom ook te veel krimpen

De verminderingspercentages in de periode 3, 4 en 5 staan niet vast. De genoemde percentages zijn maxima.
Houd het nieuws hierover de komende tijd goed in de gaten. Het zou jammer zijn als u onnodig te veel inkrimpt.

 

3. Bonus

Melkproducerende bedrijven die het aantal GVE’s terugbrengen tot onder het referentieaantal, hebben recht op een bonus. Deze bedraagt in periode 1 (april) € 120, in periode 2 en 3 € 60 per GVE per maand en € 150 per GVE per maand in de periode 4 en 5. Dit echter met een maximum van 10% van het referentieaantal.

 

4. Bedrijfsoverdracht

Het aantal dieren dat op 2 juli 2015 of 1 oktober 2016 gehouden werd, kan bij een bedrijfsoverdracht overdragen worden. De referentie kan ook bij bedrijfssplitsing naar rato worden verdeeld. Voorwaarde is wel, dat het overdragende bedrijf in alle gevallen beëindigd wordt en de overdracht tijdig gemeld wordt bij RVO.

 

5. Regeling voor in- en uitscharen

Wanneer in 2015 en/of 2016 runderen zijn in- of uitgeschaard dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor uw referentieaantallen. Er zijn mogelijkheden om uw referentie te corrigeren met de in- of uitgeschaarde dieren. Een belangrijke voorwaarde is wel, dat de andere partij hiermee instemt. De regeling geldt voor melk- als niet-melkproducerende bedrijven.

 

Heeft u vragen?

Neem contact op met een van onze Agro-bedrijfsadviseurs via telefoonnummer (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Vragen naar: Jolanda de Jong, Mariska van der Veldt, Jelle Koopman of Niek Homan. Of stuur een mail naar: BE_afdeling@wea-nh.nl.