Voor u handig op een rij gezet:

 1. Uitgeschaarde dieren op 2 juli 2015
 2. Jongveeopfok
 3. Afwijkende referentie melden
 4. Jongvee van vleesvee
 5. Monstername dikke fractie 2017
 6. Equivalente maatregelen
 7. Pachtprijzen 2016 fors verhoogd
 8. Biologische diernormen hoger

 

Uitgeschaarde dieren op 2 juli 2015

Heeft u melkvee uitgeschaard op 2 juli 2015? Dan krijgt de inschaarder de fosfaatrechten toebedeeld op basis van het aantal op dat moment ingeschaarde dieren. Ook als de inschaarder de dieren bijvoorbeeld maar één maand heeft gehad. De overige 11 maanden dat u de dieren zelf hield, tellen niet mee.

Probeer nu afspraken te maken over de verdeling van de rechten, ook al lijkt 2018 nog ver weg.

 

Jongveeopfok

Heeft u (een gedeelte van) uw jongvee uitbesteed aan een jongveeopfokker? En wilt u in de (nabije) toekomst uw jongvee zelf opfokken? Maak dan ook nu vast afspraken over de fosfaatrechten.

 

Afwijkende referentie melden

Afgelopen tijd kon u uw referentie-gegevens inzien op de site van RVO. Zijn uw referentiegegevens niet juist en wilt u dit alsnog doorgeven aan RVO? Reageer als nog via de site van RVO of stuur, indien dit niet meer kan, een e-mail naar RVO. Bij het vaststellen van de fosfaatrechten in 2018 zal RVO zo veel mogelijk gebruikmaken van de beschikbare informatie.

 

Jongvee van vleesvee

In de praktijk is veel onduidelijkheid over jongvee voor vleesvee. Komen zij wel of niet in aanmerking voor fosfaatrechten? Onder de definitie van ‘melkvee’ valt, naast categorie 100, al het jongvee in categorie 101 en 102. Dus ook jongvee voor vleesvee! Zie voor de exacte omschrijving van de categorieën 100-101-102 de Tabellenbrochure Meststoffenwet 2016.

 

Monstername dikke fractie 2017

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2017 bij afvoer van de dikke fractie na mestscheiding extra eisen voor bemonstering gaan gelden. De bemonstering moet door een onafhankelijke monsternemer worden uitgevoerd. Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering toegestaan. Informeer tijdig naar de exacte voorwaarden!

 

Equivalente maatregelen

De verwachting is dat u vanaf 2017 extra stikstof- en fosfaat-gebruiksnormen voor diverse akkerbouwgewassen mag hanteren. Een extra stikstofnorm kan, voor bepaalde gewassen, gelden bij:

 • een bovengemiddelde gewas-opbrengst;
 • een beperkt gebruik drijfmest;
 • rijenbemesting met GPS (op maïsland op zand- en lössgrond).

Een extra fosfaatnorm kan ook bij een bovengemiddelde gewas-opbrengst. De regelgeving bevat veel details. Ga na welke extra normen van toepassing kunnen zijn.

 

Pachtprijzen 2016 fors verhoogd

Heeft u een regulier pachtcontract of een geliberaliseerd pachtcontract van meer dan zes jaar? Houd er dan rekening mee, dat bijna alle pachtprijzen van 2016 (fors) zijn verhoogd t.o.v. 2015. Controleer de pachtnota van uw verpachter. Zo nodig kunnen wij nagaan of de pachtprijsaanpassing juist is doorgevoerd.

 

Biologische diernormen hoger

Voor graasdieren (m.u.v. melkgeiten) vervallen de biologische (SKAL-)normen. Voor deze dieren moet u (binnen SKAL) vanaf 2017 rekenen met de (hogere) normen uit de Meststoffenwet. Voor staldieren zijn de SKAL-normen aangepast. Deze zijn (fors) verhoogd. Dit betekent dat u minder dieren per hectare kunt houden. En dus eerder en/of meer mest moet afvoeren. Heeft u weinig grond? Dan heeft de aanpassing weinig effect: u moet toch al (bijna) alle mest afvoeren.

Ook binnen de gebruiksnormen-berekening kunt u vanaf 2017 voor graasdieren de vaak gunstige SKAL-norm niet meer gebruiken.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.