1. Uitstel voor PAS-melders

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? En wilt u deze PAS-melding omzetten naar een natuurvergunning? Dan moet u gegevens t.a.v. de betreffende activiteit doorgeven aan RVO. De uiterste datum voor indiening van deze gegevens is verzet naar 30 april 2021 (was 31 januari 2021).

 

2. Uitbetaling graasdierpremie

Heeft u in 2020 graasdierpremie aangevraagd? De graasdierpremie wordt uitbetaald in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2021. De maximale premie bedraagt € 23 per schaap en € 153 per rund. Op dit moment is nog niet bekend of een budgetkorting wordt toegepast.

 

3. Bemestingsplan tijdig gereed

Heeft u derogatie aangevraagd? Dan is één van de voorwaarden dat u uiterlijk 31 januari een bemestingsplan heeft opgesteld. Zorg ervoor dat u dit tijdig in orde heeft. Wijzigen de omstandigheden op uw bedrijf en heeft dit effect op uw bemestingsplan? Dan moet u het bemestingsplan binnen zeven dagen actualiseren.

 

4. Mestverwerkingsplicht

Heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht? Dan moest voorheen de mestverwerkingsplicht door ieder bedrijf (KVK-nummer) afzonderlijk worden ingevuld. Doordat één van de partijen geen grond in gebruik heeft op 15 mei, kon daardoor in het verleden een (hoge) verwerkingsplicht ontstaan.

U mag nu de mestverwerkingsplicht gezamenlijk invullen. Dit gold al voor de gebruiksnormenberekening. Dit is vooral voordelig voor bedrijven met grond. Met een gezamenlijke berekening op jaarbasis is de totale mestverwerkingsplicht vaak (veel) lager. Is meer dan voldoende mest verwerkt en wilt u VVO’s overdragen? Dan mag dit alleen door het bedrijf die de mest daadwerkelijk heeft laten verwerken. Er mogen niet meer VVO’s worden overgedragen dan door het betreffende bedrijf aan fosfaat is verwerkt.

Neemt u een bedrijf over per 1 januari 2021? Of is er sprake van een bedrijfssplitsing gedurende het jaar? Vraag voor de nieuwe bedrijven tijdig derogatie aan. Hiervoor heeft u een KVK-inschrijving en eHerkenning nodig.

 

5. Fosfaattoestand ‘arm’

Voor het aantonen van de fosfaattoestand ‘arm’ heeft u, volgens de nieuwe regels, ook PAL en P-PAE nodig. Ook hiervoor geldt een overgangsregeling voor ‘oude’ (gestratificeerde) grondmonsters met alleen PAL of Pw. Dit geldt echter alleen voor grondmonsters waarvan de analyse uiterlijk 15 mei 2020 bekend was. Ook moet u in de Gecombineerde opgave van 2020 aangegeven hebben dat u gebruik wilt maken van de hogere fosfaatnorm van 120 kg per ha.

Van grondmonsters met een analysedatum vanaf 16 mei 2020 moeten altijd zowel het PAL-getal en P-PAE-getal zijn/worden bepaald.

 

6. Gecombineerde opgave 2021

Ook dit jaar kunt u uw Gecombineerde opgave (GO) indienen vanaf 1 maart. U kunt echter nu al uw percelen intekenen en/of actualiseren in ‘Mijn percelen’.

 

7. Toeslag Jonge landbouwer

Bent u ‘Jonge landbouwer’? Dan kunt u met de GO een extra toeslag aanvragen. Eén van de voorwaarden is dat u ‘blokkerende zeggenschap’ heeft. Dit moet u aantonen met een maatschaps-of vof-akte, statuten van een rechtspersoon of KVK-registratie. Dit moet u uiterlijk op het einde van de kortingsperiode GO geregeld hebben.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.