Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Stikstofnorm biologische koeien

De stikstofnorm voor biologisch gehouden melkkoeien is vanaf 2023 gelijk aan die van gangbaar gehouden melkkoeien. Dit betekent dat de hoogte van de stikstofproductie nu ook afhankelijk is van de melkproductie en het ureumgehalte van de melk. De normen voor biologisch jongvee worden niet aangepast en blijven nog steeds (deels) anders dan de productie van gangbare dieren.

 

2. Fiscaal voordeel Vamil/MIA/EIA

Wilt u investeren in milieu-vriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor Vamil en/of MIA. Hiervoor moet uw bedrijfsmiddel staan op de ‘Milieulijst 2023’. Staat uw beoogde investering niet op deze lijst? Dan is het wellicht interessant om uw investering (iets) aan te passen zodat u wel in aanmerking komt. Voor duurzame stallen (MDV-stallen) zijn de voorwaarden aangescherpt. Energiebesparende bedrijfsmiddelen, die op de ‘Energielijst 2023’, staan kunnen in aanmerking komen voor EIA.

 

3. Subsidie ISDE opnieuw open

In 2023 is de ISDE-subsidie opnieuw opengesteld. U kunt subsidie krijgen als u voor uw landbouwbedrijf investeert in:

 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Kleinschalige windturbine
 • Zonnepanelen

Voor  ‘Kleinschalige windturbine’ en ‘Zonnepanelen’ kunt u dit jaar voor het laatst ISDE-subsidie aanvragen.

 

4. Controle bufferstroken bij RVO

RVO heeft aangegeven dat de nieuwe bufferstroken waarschijnlijk vanaf februari in ‘Mijn percelen’ in te zien zijn (aparte kaartlaag). Voor de (verplichte) breedte van de bufferstrook wordt rekening gehouden met de soort waterloop die langs het perceel ligt. Ook wordt rekening gehouden met de ‘terugval optie’ als het aandeel bufferstrook te hoog is (> 4%). Bent u het niet eens met de ‘voorgestelde’ bufferstrook? Dan kunt u reageren richting RVO.

 

5. Bufferstroken vaak intekenen

Dit jaar is het niet altijd verplicht om de nieuwe bufferstroken in te tekenen. Echter in veel gevallen is dat toch nodig, bijvoorbeeld als:

 • Een ander gewas wordt geteeld dan de hoofdteelt op het perceel
 • Op de bufferstrook een eco-activiteit wordt toegepast
 • Op het hoofdgewas een eco-activiteit wordt toegepast
 • De bufferstrook wordt ingezet als niet-productief areaal

 

6. Wijziging forfaitair mesttransport

Per 1 januari 2023 moet u rekening houden met enkele wijzigingen bij forfaitaire transporten:

 • Bij afvoer naar particulieren geldt nu een grens van maximaal 10 km (hemelsbreed). Ook moet de particulier een relatienummer hebben
 • U mag nu gier van rundvee (mestcode 12) en van varkens (mestcode 42) forfaitair afvoeren (zonder wegen en bemonsteren)
 • De vrijstelling voor pony- en paardenmest op Vlieland is vervallen. Deze mest moet u nu bij afvoer wegen en bemonsteren

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.