1. BGT-check: ook gehuurd perceel

Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren? Dan kunt u deze ‘check’ uitvoeren voor alle percelen die u met de Gecombineerde opgave heeft opgegeven. Dit geldt ook voor gehuurde percelen. Het is raadzaam om de controle van de gehuurde percelen uit te voeren in overleg met de verhuurder. U kunt in het perceel ook een opmerking plaatsen dat u het perceel niet heeft gecontroleerd omdat u het perceel heeft gehuurd. Verhuurd u grond? Overleg dan met uw huurder.

 

2. Aanvraag verruiming borgstelling

Eerder is, vanwege corona, de Borgstelling Landbouw (BL) tijdelijk verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde landbouwbedrijven, die liquiditeitsproblemen hebben door de uitbraak van het coronavirus, kunnen hierdoor eerder en sneller een krediet krijgen. Daarnaast kan het maximale krediet worden verhoogd. Onlangs is bekendgemaakt, dat deze borgstelling t/m 31 december 2021 aangevraagd kan worden.

 

3. Mestbeleid: stimulans of regels?

Bij de uitwerking van het mestbeleid vanaf 2022 moeten nog diverse keuzes gemaakt worden. Naast het soort maatregelen wordt ook bekeken of men bepaalde maatregelen in eerste instantie kan stimuleren door kennisoverdracht en/of subsidiëring. Lukt dit onvoldoende dan kunnen alsnog middelvoorschriften opgelegd worden. Daarnaast zal een deel van de maatregelen direct verplicht worden opgelegd.

 

4. Nieuwe derogatie pas laat bekend

Nederland kan derogatie voor de periode 2022 t/m 2025 pas aanvragen nadat het 7e Actieprogramma is ingediend bij de Europese Commissie. Daarna moet het Nitraatcomité nog haar goedkeuring geven. Ook is het niet vanzelfsprekend dat Nederland opnieuw derogatie krijgt. Uitsluitsel hierover wordt pas in de loop van 2022 verwacht.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.