Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Ecoregeling

In het nieuwe GLB kunt u naast de basispremie ook steun ontvangen vanuit de ecoregeling. U kunt hier vrijwillig aan deelnemen. U moet wel extra maatregelen nemen die gunstig werken op de thema’s ‘Klimaat’. ‘Bodem/lucht’, ‘Water’, ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’.

De exacte uitwerking, waaronder de instapeis om deel te kunnen nemen, is nog niet bekend. In een volgende editie komen we hier nader op terug. Dan vermelden we ook de eco-maatregelen waaruit u kunt kiezen.

 

2. Korting fosfaatrechten: 10%

Krijgt u te maken met een overdracht van fosfaatrechten? En worden de fosfaatrechten gekort? Dan geldt nu een korting van 10% (was 20%). Deze verlaging van de korting is mogelijk omdat het aantal fosfaatrechten onder het sectorale fosfaatplafond is gekomen.

De regels omtrent het wel of niet toepassen van een korting zijn niet gewijzigd.

 

3. Afromingsvrije lease fosfaat

Wilt u fosfaatrechten leasen? Als leaser kunt u nu maximaal 100 kg fosfaat afromingsvrij leasen. Een verleaser kan aan meerdere partijen 100 kg afromingsvrij verleasen.

Inmiddels kan de heen- en teruglease met eenzelfde overdrachtsformulier gemeld worden bij RVO.

Heeft u in 2022 al een leasemelding ingediend bij RVO? En wilt u alsnog gebruik maken van deze afromingsvrije lease? Dan kunt u uw melding intrekken en een nieuwe melding doen. Heeft RVO uw melding al verwerkt? Dan kunt u een verzoek indienen bij RVO.

 

4. Eenmaal legeskosten bij lease

Sinds kort kunt u de heen- en teruglease bij een ‘normale’ lease met één overdrachtsformulier melden aan RVO. Dit geldt zowel voor fosfaatrechten als voor varkens- en pluimveerechten. Omdat u nu één melding doet betaalt u ook maar één keer legeskosten aan RVO.

 

5. Waarde cursusvoucher € 800

U kunt t/m 1 oktober 2022 een ‘cursusvoucher’ aanvragen bij RVO. Mits het budget toereikend is. Met de cursusvoucher kunt u één van de volgende cursussen volgen:

  • Verdieping in ‘stikstof’.
  • Verdieping in precisielandbouw.
  • Verdieping in natuurinclusief ondernemen.

De cursus moet u volgen bij een van de vijf opleidingsinstellingen. U kunt de cursusvoucher niet ontvangen als u dit jaar al de voucher ‘advies van een erkende bedrijfsadviseur’ krijgt.

 

6. GLB: ondertekening akte Jola

Heeft u met de Gecombineerde opgave (GO) de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ aangevraagd? Of, als jonge landbouwer, betalingsrechten uit de Nationale reserve? Dan moet u o.a. voldoen aan de eis ‘blokkerende zeggenschap’. Bij een maatschap of vof moet deze ‘blokkerende zeggenschap’ zijn opgenomen in de akte. De akte moet u uiterlijk 10 juni 2022 ondertekenen.

 

7. Status derogatie

Op dit moment is het nog niet duidelijk of u dit jaar derogatie kunt toepassen. De definitieve beslissing zal pas in september vallen. Minister Staghouwer heeft aan ‘Brussel’ gevraagd of ze in juni een intentieverklaring kunnen afgeven. Hiermee kan ‘Brussel’ aangeven in welke richting het besluit van het Nitraatcomité opgaat. Dit is echter geen garantie dat Nederland derogatie krijgt, maar het geeft wel meer duidelijkheid.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.