Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. ‘Weidegang’ vanaf 1 juni

Vanwege de natte weersomstandig-heden dit voorjaar is de startdatum voor de eco-activiteiten ‘Overdag weiden’ en ‘Dag en nacht weiden’ opgeschoven naar 1 juni (was 1 mei). De einddatum blijft staan op 30 september. Heeft u in mei uw melkkoeien onvoldoende kunnen weiden? En lukt dat vanaf 1 juni wel? Dan kunt u alsnog kiezen voor één van de eco-activiteiten ‘weidegang’. U moet dit uiterlijk 15 juni opgeven met de Gecombineerde opgave.

 

2. Melden omzetten ‘weidegang’

Heeft u opgegeven dat u de eco-activiteit ‘Dag en nacht weiden’  toepast? En kunt u niet aan het aantal uren weiden voldoen? Dan kunt u deze eco-activiteit omzetten naar ‘Overdag weiden’. U kunt dit tot uiterlijk 30 september melden bij RVO. U moet uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden voor ‘Overdag weiden’.

 

3. Pilot mineralenconcentraat

De pilot Mineralenconcentraat is met twee jaar verlengd t/m 2024. De voorwaarden zijn gelijk gebleven. Wilt u, als nieuwe gebruiker, binnen dit project mineralenconcentraat ontvangen? Dan moet u zich voor de eerste levering melden bij RVO.

Als u al langer gebruiker bent, dan hoeft u uw bedrijf niet opnieuw aan te melden. Voor aanmelding heeft u een schriftelijke overeenkomst met een producent van mineralen-concentraat nodig. Het aantal producenten blijft gelijk.

 

4. Langjarig grasland niet scheuren

Past u op blijvend grasland de eco- activiteit ‘Langjarig grasland’ toe? Dan mag u het blijvend grasland niet vernietigen. Dit verbod op graslandvernietiging geldt vanaf 2023. Scheurt u dit jaar het grasland, dan kunt u het perceel niet inzetten voor de eco-activiteit ‘Langjarig grasland’.

Let op: u kunt dit perceel ook voor de komende jaren niet inzetten voor deze eco-activiteit. De voorwaarde is immers dat u het perceel blijvend grasland vanaf 2023 niet vernietigd.

 

5. Vanggewas na mais in combinatie met eco-activiteit

U kunt een verplicht vanggewas na mais, onder voorwaarden, inzetten voor de eco-activiteiten ‘Onderzaai vanggewas’ en/of ‘Groenbedekking’. Het verplicht vanggewas moet wel toegestaan zijn als eco-activiteit.

Alleen de volgende verplichte vanggewassen kunt u gebruiken voor deze eco-activiteiten:

  • Gras
  • Bladkool
  • Bladrammenas
  • Winterrogge
  • Japanse haver

Er zijn wel verschillen in o.a. de verplichte teeltperiode.

 

6. Fosfaatnorm organische stofrijke mest

Maakt u gebruik van organische stofrijke meststoffen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de vrijstelling fosfaat (zie hiernaast). Als u aan de voorwaarden voldoet, dan voldoet u ‘automatisch’ aan de voorwaarde voor de ‘verhoogde fosfaatnorm’ op bouwland met een fosfaattoestand ‘hoog’. Gebruikt u minimaal 20 kg fosfaat uit org. stofrijke mest op dit bouwland? Dan mag u de fosfaatnorm voor het perceel verhogen met 5 kg. Voor ‘biologisch’ geldt een verhoging van 10 kg. Bij deze regeling telt ook de dikke fractie van rundveemest mee. U meldt het perceel uiterlijk 31 december bij RVO.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.