Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Kortingsperiode GO vanaf 17 mei

De indieningsperiode voor de GO loopt t/m 15 mei. Dit jaar valt 15 mei op een zondag. Om deze reden kunt u ook op 16 mei de GO indienen zonder korting. Let wel op: formeel blijft voor bepaalde onderdelen de datum van 15 mei staan, zoals bijvoorbeeld de opgave  van de fosfaattoestand. Het advies blijft om de GO uiterlijk 15 mei in te dienen.

 

2. Overdragen betalingsrechten

Wilt u betalingsrechten overdragen? Dan moeten beide partijen het digitale overdrachtsformulier uiterlijk 15 mei ondertekenen.

 

3. Actief landbouwer op 15 mei

Wilt u in aanmerking komen voor GLB-subsidies? Zoals bijvoorbeeld de basis- en vergroeningspremie? Dan moet u op 15 mei ‘actief landbouwer’ zijn. Zorg dat u aan alle voorwaarden voldoet. Ook uw KVK-inschrijving moet dan in orde zijn.

 

4. Geen aanvraag SNL-a in GO

Vanaf dit jaar verloopt het Agrarisch natuurbeheer volledig via de ‘collectieven ANLb’. Dit betekent dat u geen uitbetaling van SNL-a meer kunt aanvragen met de GO.

 

5. Gebruik de controles in de GO

In de GO zijn diverse controles ingebouwd. Lijkt een invoer ‘onlogisch’ dan wordt vaak een melding gegeven. Daarnaast geeft de GO diverse overzichten van de ingevoerde gegevens. Maak gebruik van deze controles en overzichten. Hiermee kunt u eventueel foutief ingevoerde gegevens achterhalen.

 

6. Graasdierpremie 2021 bekend

Heeft u in 2021 graasdierpremie aangevraagd? Bij de aanvraag voor graasdierpremie voor schapen is het budget overschreden. Hierdoor heeft RVO een korting van 10,67% toegepast. Voor runderen geldt geen korting. De definitieve graasdierpremie 2021 komt uit op:

  • € 153,00 voor runderen.
  • € 20,55 voor schapen.

 

7. Lagere basispremie in 2022

RVO heeft aangegeven dat de waarde van de betalingsrechten in 2022 circa € 20 lager zal zijn dan in 2021. Hierdoor komt de basispremie 2022 uit op circa € 240 per ha. De vergroeningspremie daalt naar circa € 103 per ha. RVO stelt deze bedragen eind dit jaar definitief vast. Deze bedragen zijn exclusief eventuele budgetkorting.

 

8. Status GLB 2023

Het nieuwe GLB gaat in per 2023. Voor het GLB 2023 legt het ministerie veel regels en voorwaarden vast in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het NSP wordt in de loop van de zomer definitief. Intussen komt er wel steeds meer informatie beschikbaar. In een volgende editie gaan we hier nader op in.

 

9. Randvoorwaarden 2022

De ‘Randvoorwaarden 2022’ zijn vergelijkbaar met de ‘Randvoorwaarden 2021’. Alleen is nu de procedure rondom het verplicht melden van maisteelt op zand- en lössgrond ook als randvoorwaarde opgenomen. Teelt u mais op zand/löss en heeft u geen melding gedaan? Dan kan dit, naast een boete, ook leiden tot een korting op GLB- subsidies.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.