1. Subsidiabel areaal

Uw grondgebonden GLB-subsidies worden uitgekeerd op uw subsidiabel areaal dat u in gebruik/ beheer heeft. Naast landbouwgrond (incl. natuurterrein met landbouwactiviteiten) tellen vanaf 2023 ook landschapselementen, teeltvrije zones en sloten mee.

 

2. Einde Toeslag Jonge landbouwer

Vanaf 2023 kunt u de Toeslag Jonge landbouwers niet meer voor de eerste keer aanvragen. De huidige toeslag wordt uitgefaseerd. Jonge landbouwers die deze toeslag (voor max. vijf jaar) in 2022 of eerder hebben ontvangen kunnen dit nog voor max. vier jaar aanvragen Hiervoor gelden de voorwaarden uit het huidige GLB.

 

3. Vrijstellingen GLMC’s

Voor GLMC 7 en 8 geldt vanaf 2024 geldt alleen in de volgende situaties:

  • 75% van het subsidiabel areaal bestaat uit (blijvend) grasland of andere kruidachtigen en/of uit gewassen ‘onder water’.
  • 75% van het bouwland bestaat uit grasland of andere kruidachtigen, vlinderbloemige gewassen en/of groene braak.

Daarnaast zijn biologische bedrijven  (volledige omschakeling) vrijgesteld van GLMC 7. Mogelijk gaat ook een vrijstelling gelden voor GLMC 6.

 

4. Geen graasdierpremie meer

Vanaf 2023 kunt u geen ‘graasdierpremie’ meer aanvragen. LNV beraadt zich nog over een alternatief. Het is nog niet duidelijk of er een alternatief komt en wat dan de voorwaarden zijn. Het systeem moet wel eenvoudiger  toepasbaar en controleerbaar zijn.

 

5. Gewassenlijsten eco-activiteiten

Diverse eco-activiteiten kunt u alleen bij de teelt van bepaalde gewassen toepassen. RVO heeft per betreffende eco-activiteit een (voorlopige) gewassenlijst opgesteld. Zie de site va RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling.

 

6. Nieuw: vestigingssteun

Binnen het nieuwe GLB kunnen Jonge landbouwers in aanmerking komen voor de ‘Vestigingssteun’. Dit geldt voor Jonge landbouwers die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke overname. Ook moet de Jonge landbouwer een bedrijfsplan indienen. De steun bedraagt minimaal € 25.000.

Niet iedere Jonge landbouwer komt in aanmerking omdat de aanvragen worden ‘gerangschikt’. Zaken als ‘gewenste ontwikkeling’, ‘veerkracht’, ‘vergroten inkomsten en/of verbreden’ zijn hierbij van belang. Wie het hoogst scoort, komt het eerst in aanmerking.

 

7. Soms telt ‘waarde’ niet mee

Wilt u niet-productief areaal (teeltvrije zone, groene braak of landschapselementen) inzetten bij de eco-regeling? En heeft u deze elementen nodig om 4% niet-productief areaal te halen op uw bedrijf? Dan tellen, bij de betreffende eco-activiteit, wel de punten, maar niet de waarde. Dit speelt ondanks de vrijstelling op GLMC 8 in 2023.

Ook als u een ANLb-activiteit inzet voor de eco-regeling dan telt de waarde niet mee bij de eco-regeling. U kunt er ook voor kiezen om deze waarde wel mee te tellen en de ANLb-vergoeding te laten vervallen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.