Als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag u een betalingskorting in mindering brengen. U hoeft de betalingskorting niet zelf te berekenen.

Op uw voorlopige aanslag ziet u of u korting krijgt en hoe hoog deze korting is. De gehele voorlopige aanslag moet door de Belastingdienst ontvangen zijn op de datum die op uw aanslag staat bij ‘eerste vervaldag’.

Is het bedrag op die dag niet (geheel) ontvangen door de Belastingdienst? Dan heeft u geen recht op betalingskorting, ook niet voor een gedeelte. Voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 is de betalingskorting helaas afgeschaft.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya