Over het jaar 2016 is het indienen van de Kringloopwijzer voor elk melkveebedrijf verplicht. Dit hebben de verschillende zuivelondernemingen opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. De verplichting is ingesteld omdat het fosfaatplafond inmiddels is overschreden.

Wat is de Kringloopwijzer?

De Kringloopwijzer (KLW) brengt voor een specifiek bedrijf de mineralenkringlopen in beeld. Uit deze kringlopen volgen kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie. In de nabije toekomst is het wellicht toegestaan om met resultaten uit de  KLW  af te wijken van forfaitaire excreties (nu al met BEX) en evenwichtsbemesting te kunnen toepassen op het land.

Indienen

Het indienen van de KLW hoort te gebeuren in de Centrale Database van ZuivelNL (de keten-organisatie van de zuivelsector). Op www.dekringloopwijzer.nl kunt u met EHerkenning inloggen, om vervolgens de KLW te maken. De KLW moet voor 1 maart 2017 worden ingediend.

Machtigingen

Door middel van het afgeven van machtigingen van RVO aan ZuivelNL worden verschillende gegevens van uw bedrijf ingelezen. Daarnaast kunnen er ook gegevens worden ingelezen van andere relevante partijen.

Wat moet u zo snel mogelijk doen?

  • Bepalen/meten van de totale voorraad ruwvoer die u heeft aangelegd in 2016
  • Bepalen van de voorraad ruwvoer op 1 januari 2016
  • Op 31 december 2016 bepaalt u de eindvoorraad van het ruwvoer

Wat kan WEA Agro voor u betekenen?

Onze agrarisch bedrijfsadviseurs verzorgen graag het indienen van de Kringloopwijzer voor u. Maak een afspraak via een van onze telefoonnummers (0227) 51 33 33 of (0251) 361 960.

Of stuur een e-mail naar:

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u uiteraard ook bij ons terecht.