De belastingdienst gaat optreden tegen constructies waarbij kruislings wordt geschonken. Kruislings schenken wordt gebruikt om meerdere keren van de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning gebruik te kunnen maken. De vrijstelling bedraagt in 2019 eenmalig € 102.010.

Via constructies waarbij ouderparen met anderen afspreken om bijvoorbeeld aan elkaars kind te schenken ten behoeve van een eigen woning, kan toch meerdere keren van de schenkvrijstelling worden geprofiteerd. De vrijstelling geldt namelijk ook voor schenkingen tussen willekeurige derden.

Volgens de staatssecretaris is een en ander in strijd met de letter en de geest van de wet. Hij geeft dan ook aan dat er bij dergelijke constructies door de fiscus van uit wordt gegaan dat de ouder zelf geschonken heeft. Dit betekent dat de ontvanger van de schenking over de tweede schenking belasting moet betalen.