Er zijn nogal wat boerderijen en/of boerenbedrijven waarbij tijdens de bouw gebruik is gemaakt van asbest. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid, betekent dit automatisch een lagere WOZ-waarde. Hoeveel scheelt dat nou en waar hangt dat vanaf?

 

Bepaal de omvang

Van belang is dat u de omvang van het aanwezige asbest in kaart brengt, want hoe meer asbest, hoe groter de waardedruk. Daarnaast is van belang dat berekend wordt hoeveel het verwijderen van het asbest gaat kosten. Hierbij moet men rekening houden met de arbeidsintensiviteit van het verwijderen.

Tip: laat hiertoe één of meer offertes uitbrengen door een gespecialiseerd asbestverwerkingsbedrijf.

 

SchuurSaneren verplicht?

De wetgeving gaat er thans van uit dat asbest uiterlijk in 2024 uit gebouwen moet zijn verwijderd. Bij de waardedruk inzake de WOZ zien we dat rechters rekening houden met de contante waarde van de kosten van verwijdering, ofwel wat de waardedruk nu is van het op termijn moeten verwijderen. Ook mag u rekening houden met de kosten van vervanging van het asbest.

 

Bewijslast bij gemeente

Heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de waardedruk van het aanwezige asbest, vecht uw WOZ-beschikking dan aan. De gemeente zal hard moeten maken dat de door hen bepleite waardedruk juist is. U staat echter sterker als u zelf ook de door u bepleite waardedruk kunt onderbouwen.

 

Bron: SRA