U kunt uw Gecombineerde opgave t/m 15 juni indienen. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Geef uw eco-activiteiten gelijktijdig op. Na 15 juni kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. U kunt wel eco-activiteiten intrekken. U dient uw definitieve aanvraag in het najaar in.

 

Gecombineerde opgave ‘hele klus’

Het invullen van de Gecombineerde opgave (GO) is dit jaar een hele klus (geweest). U moet ‘Mijn percelen’ bijwerken met o.a. landschapselementen en eventueel bufferstroken. Daarnaast zijn er veel extra vragen voor de (Europese) landbouwtelling. Ook moet u, per perceel, uw eco-activiteiten invullen als u aan de eco-regeling wilt deelnemen.

 

Eco-activiteiten uiterlijk 15 juni doorgeven

U kunt de eco-activiteiten, die u uit wilt voeren, uiterlijk 15 juni doorgeven met de GO. Na 15 juni kunt u alleen nog eco-activiteiten intrekken. Aangezien u wellicht nog niet voor alle eco-activiteiten weet of u deze de komende tijd kunt uitvoeren (bijvoorbeeld ‘vroeg oogsten’), is het algemene advies om uw eco-activiteiten ‘ruim’ op te geven. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

 

Aan alle voorwaarden voldoen

Bij alle eco-activiteiten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meestal zijn dit bovenwettelijke maatregelen. Het is van belang dat u aan deze voorwaarden voldoet. Anders kan RVO een eco-activiteit (deels) afkeuren, waardoor u mogelijk in een lagere klasse komt. Of zelfs helemaal geen eco-premie krijgt uitbetaald.

 

Intrekken eco-activiteit

Voldoet u niet aan bepaalde voorwaarden? Of voert u een opgegeven eco-activiteit helemaal niet uit? Dan kunt u de eco-activiteit intrekken.

 

Definitieve aanvraag in najaar

In de periode van 15 oktober t/m 30 november vraagt u uw GLB-subsidies definitief aan. Dan moet u ook opgeven welke eco-activiteiten u daadwerkelijk hebt uitgevoerd. Op basis hiervan wordt, na controle, uw eco-premie uitbetaald.

 

Let op!

Ga, na het indienen van de GO, regelmatig na of u aan de voorwaarden van de opgegeven eco-activiteiten voldoet. Dien de juiste definitieve aanvraag in. Raadpleeg zo nodig uw bedrijfseconomisch adviseur.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya
Wij zijn donderdagmiddag 5 oktober vanaf 13:00 u. en vrijdag 6 oktober de gehele dag gesloten i.v.m. een teambuilding uitje.
This is default text for notification bar