U kunt uw Gecombineerde opgave t/m 15 juni indienen. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Geef uw eco-activiteiten gelijktijdig op. Na 15 juni kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. U kunt wel eco-activiteiten intrekken. U dient uw definitieve aanvraag in het najaar in.

 

Gecombineerde opgave ‘hele klus’

Het invullen van de Gecombineerde opgave (GO) is dit jaar een hele klus (geweest). U moet ‘Mijn percelen’ bijwerken met o.a. landschapselementen en eventueel bufferstroken. Daarnaast zijn er veel extra vragen voor de (Europese) landbouwtelling. Ook moet u, per perceel, uw eco-activiteiten invullen als u aan de eco-regeling wilt deelnemen.

 

Eco-activiteiten uiterlijk 15 juni doorgeven

U kunt de eco-activiteiten, die u uit wilt voeren, uiterlijk 15 juni doorgeven met de GO. Na 15 juni kunt u alleen nog eco-activiteiten intrekken. Aangezien u wellicht nog niet voor alle eco-activiteiten weet of u deze de komende tijd kunt uitvoeren (bijvoorbeeld ‘vroeg oogsten’), is het algemene advies om uw eco-activiteiten ‘ruim’ op te geven. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

 

Aan alle voorwaarden voldoen

Bij alle eco-activiteiten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meestal zijn dit bovenwettelijke maatregelen. Het is van belang dat u aan deze voorwaarden voldoet. Anders kan RVO een eco-activiteit (deels) afkeuren, waardoor u mogelijk in een lagere klasse komt. Of zelfs helemaal geen eco-premie krijgt uitbetaald.

 

Intrekken eco-activiteit

Voldoet u niet aan bepaalde voorwaarden? Of voert u een opgegeven eco-activiteit helemaal niet uit? Dan kunt u de eco-activiteit intrekken.

 

Definitieve aanvraag in najaar

In de periode van 15 oktober t/m 30 november vraagt u uw GLB-subsidies definitief aan. Dan moet u ook opgeven welke eco-activiteiten u daadwerkelijk hebt uitgevoerd. Op basis hiervan wordt, na controle, uw eco-premie uitbetaald.

 

Let op!

Ga, na het indienen van de GO, regelmatig na of u aan de voorwaarden van de opgegeven eco-activiteiten voldoet. Dien de juiste definitieve aanvraag in. Raadpleeg zo nodig uw bedrijfseconomisch adviseur.