De stikstofproblematiek is ingewikkelde materie, waarover regelmatig berichten verschijnen. Onlangs heeft minister Schouten maatregelen voor de landbouw bekend gemaakt. De uitwerking zal echter een langdurige kwestie worden. Bepaalde maatregelen zijn waarschijnlijk ook voor u van belang, ook als u geen plannen heeft om uw bedrijf te veranderen.

 

Deels verplicht, deels vrijwillig

De maatregelen voor de landbouw moeten nog verder worden uitgewerkt. Bepaalde maatregelen zullen verplicht worden doorgevoerd. Ook kunt u vrijwillig kiezen voor bepaalde maatregelen. Een belangrijk punt daarbij is in hoeverre de maatregel wordt gestimuleerd door de overheid.

 

Geen vergunning beweiden en bemesten

De minister heeft nogmaals aangegeven dat beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig wordt. Mogelijk dat dit wel verplicht wordt bij structurele veranderingen van het grondgebruik (bijv. van bouwland naar grasland).

 

Subsidieregeling

In het kader van de nieuwe subsidieregeling ‘Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ worden twee modules opengesteld:

  • Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling (verwacht: april)
  • Investeringsmodule voor investeringen in goedgekeurde technieken (verwacht: mei/juni).

 

Verleasen van stikstofruimte

Eén van de plannen is om niet benutte stikstofruimte tijdelijk te kunnen verleasen. De regeling moet juridisch en praktisch nog worden uitgewerkt. Wel moet u rekening houden met de volgende basisvoorwaarden:

  • Geldt alleen voor vergunde en gerealiseerde capaciteit.
  • De leaser mag maximaal 70% van de stikstofruimte gebruiken. Indien de stikstofruimte terugkomt, mag de verleaser weer 100% benutten.

 

Extern salderen

Wilt u middels ‘extern salderen’ stikstofruimte aankopen om uw bedrijf te ontwikkelen of een benodigde natuurvergunning aan te vragen? Extern salderen is in de meeste situaties nog niet mogelijk. De minister wil eerst, samen met de provincies, nadere voorwaarden stellen, o.a. om ‘leegkoop’ van de agrarische sector te voorkomen. Wel is bekend gemaakt dat de verkopende partij, bij extern salderen, geen fosfaat- en/of dierrechten hoeft in te leveren.

 

Overige maatregelen

De minister gaat ook aan de slag met de volgende maatregelen, die deels door het Landbouw Collectief zijn voorgesteld:

  • Veevoerspoor, voor met name melkveehouderij.
  • Verhogen weidegang (meer uren per dag).
  • Emissie-armer aanwenden van drijfmest (mengen met water).
  • Programma ‘Vitale varkenshouderij’.

De maatregelen voor de landbouw zijn nog niet concreet. Toch geeft dit wel aan welke richting het op gaat. Oriënteer alvast welke maatregelen mogelijk gevolgen voor uw bedrijf kunnen hebben.

 

Meer weten?

Neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs via telefoonnummer 088 2824000 of stuur een mail naar advies@nuweasubsidies.nl.