Op dit moment is er een regeling in de maak waarbij akkerbouwers hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen mogen hanteren. De hogere normen voor bouwland gelden bij een bepaalde gewasopbrengst per ha, bij een beperkt gebruik van drijfmest en/of bij rijenbemesting met GPS bij maïs. De regeling gaat mogelijk deels al per 2016 in.

Grondsoort

Bij de extra gebruiksnormen worden vaak voorwaarden gesteld per grondsoort. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleigrond, veengrond, zandgrond (centraal, noordelijk, westelijk en zuidelijk) en lössgrond.

Gewasopbrengst

Als de gemiddelde gewasopbrengst over de drie voorgaande jaren op een bepaald niveau ligt, geldt een extra stikstofnorm. Dit systeem geldt al voor suikerbieten, aardappelen en granen op klei en wordt uitgebreid naar meerdere gewassen en alle grondsoorten. Daarnaast komen er meerdere staffels, afhankelijk van de gewasopbrengst. De extra stikstofnorm varieert van 4 t/m 75 kg/ha. Er gelden aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een maximale drijfmestgift per ha.

Gebruik drijfmest

Als het gebruik van drijfmest beperkt is (0 t/m 65 kg stikstof per ha) gaat een extra stikstofnorm gelden, die opgevuld mag worden met bepaalde kunstmeststoffen. De extra stikstofnorm loopt van 5 t/m 30 kg stikstof per ha. De extra norm is voor zuidelijke zandgrond en lössgrond lager dan voor de overige grondsoorten.

Rijenbemesting

Bij de teelt van maïs op zand- en lössgrond gaat een extra stikstofnorm gelden bij de teelt van maïs, indien rijenbemesting met GPS wordt toegepast.

Fosfaatnorm

Voor de teelt van aardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe, zomergerst en maïs kan een extra fosfaatgebruiksnorm (5 t/m15 kg/ha) gelden. De gewasopbrengst in de afgelopen 3 jaar moet wel een bepaald niveau bereikt hebben.

Meer weten?

De voorgestelde regels voor verhoging van de gebruiksnormen bevatten veel details. Wij kunnen met u de (on)mogelijkheden op een rijtje zetten.
Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.