Bent u van plan om mais te gaan telen op zand- of lössgrond? Dan moet u uw maispercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo spoedig mogelijk, anders is mais telen niet toegestaan!

 

Aanmelden RVO

Het aanmelden van een maisperceel kunt u doen via mijn.rvo.nl.

 

Basis is ‘Mijn percelen’

Voordat u een melding doet moet u ‘Mijn percelen’ actualiseren. De percelen die u door wilt geven moet u intekenen en als gewas mais zijn ingevuld. Bij de aanmelding worden de percelen overgenomen uit ‘Mijn percelen’.

 

Later uitrijden mest

Op een aangemeld perceel mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibare zuiveringsslib uitrijden.

 

Doorgeven wijzigingen

Percelen toevoegen of vergroten kan t/m 15 februari. Na 15 februari kunt u alleen nog percelen afmelden of verkleinen. Wijzigingen moet u eerst doorvoeren in ‘Mijn percelen’.

 

Ander gewas

Besluit u na 15 februari dat u op een gemeld perceel toch een ander gewas wilt telen? En wilt u voor 15 maart drijfmest aanwenden? Dan moet u eerst het perceel afmelden.

 

Enkele uitzondering

De meldingsplicht en de aangepaste uitrijperiode voor mest gelden niet voor biologisch geteelde mais en voor de teelt van suikermais onder folie.

 

Bij twijfel melden

Weet u nog niet zeker of u op een perceel mais gaat telen? Of wilt u dit jaar uw grond uit gebruik geven, maar weet u niet of de nieuwe gebruiker mais wil telen? Meld de percelen dan voor de zekerheid aan. Dan is maisteelt mogelijk en afmelden kan later nog.

Als u twijfelt of een perceel volgens RVO is geclassificeerd als zand- of lössgrond dan kunt u ter controle de grondsoortenkaart raadplegen waar RVO gebruik van maakt via Grondsoortenkaart (arcgis.com)

Meld, ook bij twijfel, uw maisperceel tijdig aan. U of de nieuwe gebruiker kunnen altijd nog besluiten om een ander gewas te telen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs via telefoon 088 2824000 of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya