De periode waarin u mest mag uitrijden, nadert zijn einde. De algemene regel is dat dierlijke mest, onder voorwaarden, tot en met 31 augustus mag worden uitgereden. Hierop gelden enkele uitzonderingen.

Uitrijperiode drijfmest

Grasland en bouwland

  • Alle grondsoorten: uitrijden toegestaan t/m 31 augustus.

Op bouwland is dit in augustus alleen toegestaan als u uiterlijk op 31 augustus een groenbemester of winterkoolzaad zaait. Of als u in het najaar bloembollen plant.

Uitrijperiode vaste mest

Grasland

  • Zand- en lössgrond: uitrijden toegestaan t/m 31 augustus;
  • Klei- en veengrond: uitrijden toegestaan t/m 15 september.

Bouwland

  • Zand- en lössgrond: uitrijden toegestaan t/m 31 augustus. In de winterperiode alleen toegestaan bij boomteelt, direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.
  • Klei- en veengrond: uitrijden gehele jaar toegestaan.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.