Bent u akkerbouwer? Dan hebben de plannen voor het nieuwe mestbeleid ook gevolgen voor uw bedrijf. Soms al op korte termijn!

 

Aanvoer mest akkerbouwbedrijf

Bij de nieuwe plannen kunt u alleen nog onbewerkte (rundvee) mest aanvoeren als u deelneemt aan een samenwerkingsverband. Wilt u buiten een samenwerkingsverband dierlijke mest aanvoeren? Dan kunt u alleen bewerkte mest aanvoeren.

 

Gebiedsgerichte aanpak

Heeft u een akkerbouwbedrijf op (droge) zand- of lössgrond? En heeft u een (intensieve) vruchtwisseling van uitspoelingsgevoelige gewassen (o.a. consumptieaardappelen en prei)?  Dan krijgt u, volgens de plannen, waarschijnlijk te maken met extra maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

 

Al vanaf 2022

De minister heeft aangegeven dat een deel van de maatregelen al vanaf 2022 ingevoerd kunnen worden (7e Actieprogramma). Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren van gewassen zoals gras en graan en/of het invoeren van beperkingen aan uw bouwplan, gebruiksnormen en/of gebruiksvoorschriften.

 

Let op!

U kunt al in 2022 te maken krijgen met aanvullende maatregelen. Komend jaar komt hierover meer duidelijkheid.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.