Pacht u natuurterrein? Dan moet u de mestruimte bepalen op basis van uw pacht-/beheersovereenkomst. Wat is hierbij van belang?

 

Meetellen mestruimte

De mestruimte op natuurterrein telt niet mee voor uw gebruiksnormen-berekening. Deze ruimte bepaalt wel hoeveel dieren u mag laten beweiden op natuurterrein en hoeveel mest u mag aanwenden. De fosfaatruimte telt wel mee voor de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

 

Contract bepalend

Staat in uw contract vermeld hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u per ha mag gebruiken? Dan is dit bepalend voor uw mestruimte.

Staan geen kg stikstof/fosfaat vermeld? Dan is het beheersregime leidend (GVE/ha en/of ton mest/ha), mits u binnen de standaardnormen blijft (zie hieronder). Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid geldt dan echter de standaardnorm van 70 kg fosfaat/ha.

 

Wel dierlijke mest, geen hoeveelheden vermeld

Is dierlijke mest toegestaan, maar zijn geen kilogrammen, GVE’s of tonnen mest vermeld? Dan gelden de standaardnormen (per ha) van 170 kg stikstof en 70 kg fosfaat voor grasland en voor overige gewassen 20 kg fosfaat.

Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid geldt 70 kg fosfaat/ha.

 

Let op!

Bepaal uw gebruiksruimte op natuurterrein op basis van het contract. Houd hier tevens rekening mee bij de prognose van uw mestbalans.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya