Constateert RVO een lagere oppervlakte dan u heeft opgegeven met de Gecombineerde Opgave? Dan kan dit leiden tot een korting op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag (basispremie en toeslag Jonge landbouwer). Door een aanpassing van de regeling is de korting (fors) verlaagd.

 

Geen korting bij voldoende grond

Wordt uw opgegeven oppervlakte door RVO naar beneden bijgesteld? Maar kunt u nog steeds al uw aangevraagde betalingsrechten benutten? Dan volgt geen korting. U kunt al uw aangevraagde betalingsrechten benutten.

 

Korting bij afwijkende oppervlakte

Wijkt uw geconstateerde oppervlakte af van uw definitief aangevraagde oppervlakte, dan kunt u een korting krijgen. De kortingen die vanaf nu kunnen worden opgelegd staan in tabel 1.

 

Tabel 1 Afwijkende oppervlakte en hoogte korting

Afwijking Hoogte korting
≤ 3% en ≤ 2 ha Geen korting
> 3% of > 2 ha Korting 1,5 keer de afwijking

 

Halvering korting bij eerste keer afwijking

Is de afwijking lager dan 10% en wordt bij u voor de eerste keer deze nieuwe korting opgelegd, dan wordt de korting met 50% verlaagd. Krijgt u het opvolgende jaar opnieuw een korting? Dan moet u deze 50%-verlaging alsnog betalen. Een soort voorwaardelijke korting dus.

De kortingsregeling geldt bij beschikkingen vanaf 2016. Ga na of een opgelegde korting terecht is. Controleer ook of de kortingsberekening correct is toegepast.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.