Om in 2018 direct aan het fosfaatproductieplafond te voldoen, zal het aantal toe te kennen rechten direct kleiner óf gelijk moeten zijn aan dit plafond.

 

Generiek korting hoger

De generieke korting over de productie van 2 juli 2015 wordt in 2018 direct verwerkt in het aantal toe te kennen rechten. Dit aantal rechten is gelijk aan de productie van 2 juli 2015 verminderd met de generieke korting, die hoger zal zijn dan de eerder genoemde 8%.

 

Oorzaak

Dat het aantal benutbare rechten lager zal zijn dan eerder verwacht komt, doordat in 2017 geen fosfaatrechten verhandeld worden. Was dit wel het geval geweest, dan zou over die verhandelde rechten een korting van 10% plaatsvinden. Deze korting zou de fosfaatproductie in 2017 doen verlagen. Nu dat niet gebeurt, is de korting bij de toekenning van rechten in 2018 hoger.

 

Later stoppen of overdragen

Diverse bedrijven die willen stoppen, waren van plan hun bedrijf tot begin 2017 actief te houden. Daarmee beoogden zij fosfaatrechten op naam te krijgen. Vervolgens was het plan deze rechten te verkopen.

 

Oplossingen

Wilt u toch nog fosfaatrechten tot waarde brengen? Dan zijn er feitelijk twee mogelijkheden, te weten:

  1. Het bedrijf tot in 2018 actief houden.
  2. Het bedrijf voor 1 januari 2018 (of wellicht nog in 2016!) met referentie overdragen aan een andere landbouwer (zie ook volgende artikel).

Het aantal toe te kennen rechten in 2018 is de fosfaatproductie per 2 juli 2015 verminderd met een hogere generieke korting dan eerder is ingeschat.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.